[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 449
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf Rozhodnutie_S02986-OKCLP-2012-708.pdf
15.4.2012 20:00:00
16.4.2012 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.4.2012 Podpis PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc.
2 Riaditeľ odboru 12.4.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 13.4.2012 Podpis Jozef Slaný, RNDr.
4 Minister 13.4.2012 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská