[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 4349
R_ZM - Rozhodnutie - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
1
application/pdf R_ZM_S07591_OKCLP_2016_ID_9002.pdf
15.10.2016 20:00:00
16.10.2016 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 4398 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.10.2016 Podpis Jana Ivanová
2 Riaditeľ sekcie 11.10.2016 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
3 Minister 12.10.2016 Podpis Tomáš Drucker