[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 4165
R_A1E - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf Rozhodnutie_S04490-OKCLP-2016-8628.pdf
15.6.2016 20:00:00
16.6.2016 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.6.2016 Podpis zuzana crmanova
2 Riaditeľ odboru 10.6.2016 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 13.6.2016 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 13.6.2016 Podpis Tomáš Drucker