[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 29
R_CNH - Rozhodnutie - Žiadosť o zvýšenie úradne určenej ceny lieku zaradeného v zozname kategorizovaných liekov
1
application/pdf Rozhodnutie_01470-OKCLP-2012-241.pdf
15.2.2012 20:00:00
16.2.2012 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 80 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 10.2.2012 Podpis Miroslava Vargová
2 Riaditeľ odboru 13.2.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 13.2.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
4 Minister 15.2.2012 Podpis MUDr. Ivan Uhliarik