[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 2854
R_A1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf Rozhodnutie_S08517-OKCLP-2014-5282.pdf
15.10.2014 20:00:00
16.10.2014 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 2968 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Tajomník 10.10.2014 Podpis PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc.
2 Riaditeľ odboru 15.10.2014 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 15.10.2014 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 15.10.2014 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská