[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 1972
R_A1N - Rozhodnutie - Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu kategorizovaných liekov a úradné určenie ceny lieku
1
application/pdf Rozhodnutie_S07855-OKCLP-2013-3371.pdf
15.10.2013 20:00:00
16.10.2013 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Tajomník 3.10.2013 Podpis PharmDr. Ľubomíra Tomčiková, CSc.
2 Riaditeľ odboru 14.10.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 14.10.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 14.10.2013 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská