[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 188
R_KON - Rozhodntutie - o konaní z vlastného podnetu
1
application/pdf Procoralan_Rozhodnutie_02164-OKCLP-2012-MZ864.pdf
15.3.2012 20:00:00
16.3.2012 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 513 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 15.3.2012 Podpis Miroslava Vargová
2 Riaditeľ odboru 15.3.2012 Podpis Matúš Tekeľ
3 Riaditeľ sekcie 15.3.2012 Podpis Mgr. Michaela Cesnaková
4 Minister 15.3.2012 Podpis MUDr. Ivan Uhliarik