[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 1624
R_ZM - Rozhodnutie - Žiadosť o zmenu charakteristík referenčnej skupiny
1
application/pdf R_ZM_S02565-OKCLP_2013_ID_2313.pdf
15.4.2013 20:00:00
16.4.2013 0:00:00
Rozhodnutie o námietkach R 1718 - Detaily
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 11.4.2013 Podpis Jana Ivanová
2 Riaditeľ odboru 12.4.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 12.4.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 12.4.2013 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská