[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia liekov a úradné určenie cien liekov

Detaily rozhodnutia

R 1550
R_STOP - Rozhodnutie o zastavení konania
S
application/pdf Rozhodnutie_S02565-OKCLP-2013-2832.pdf
15.4.2013 20:00:00
16.4.2013 0:00:00
Aprobácia rozhodnutia
Akcia
1 Referent 8.4.2013 Podpis Mgr. Judita Janeková
2 Riaditeľ odboru 12.4.2013 Podpis PharmDr. Rastislav Pullmann
3 Riaditeľ sekcie 12.4.2013 Podpis MUDr. Adam Hlôška
4 Minister 12.4.2013 Podpis JUDr. Zuzana Zvolenská