Autor: Matej Palenčár - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 20.7.2022 15:54:35
projektový protokol; indikácia karcinóm z renálnych buniek
Príloha: application/pdf NIHO_2022_Projektovy protokol_nivolumab (Opdivo)_karcinóm renálnych buniek_hodnotenie 12B.pdf
Autor: Matej Palenčár - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 20.7.2022 15:53:53
projektový protokol; indikácia malígny melanóm
Príloha: application/pdf NIHO_2022_Projektovy protokol_nivolumab (Opdivo)_malígny melanóm_hodnotenie 12A.pdf
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 31.5.2022 13:49:30
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že cez neverejnú zónu "Iné podania" boli ku konaniu doplnené nižšie uvedené prílohy k tejto žiadosti: 1. Farmakoekonomický rozbor lieku Opdivo - plné znenie, 2. Model nákladovej užitočnosti lieku Opdivo (CEM model) pre RCC, 3. Model nákladovej užitočnosti lieku Opdivo (CEM model) pre MM, 3. Model dopadu na rozpočet pre liek Opdivo (BIM model) spolu pre RCC a MM, 4. Fulltexty k farmakoekonomickému rozboru pre liek Opdivo. 5. Prílohy k farmakoekonomickému rozboru pre liek Opdivo. S úctou D. Ťažká.
Predchádzajúca  [1] [2]