Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 25.8.2023 8:12:22
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si Vás informovať, že návrh úradne určenej ceny lieku 5330B, OPDIVO 10 mg/ml infúzny koncentrát, con inf 1x10 ml/100 mg (liek.inj.skl.) prevyšuje európsku referenčnú cenu lieku ku dňu vykonateľnosti rozhodnutia o úradnom určení ceny. V súlade s §16 ods. 7 zákona č. 363/2011 Z. z bolo podané CND (ID návrhu 29476). S pozdravom, Dana Ťažká.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 5.6.2023 9:27:17
Medicínske stanovisko OPS L01.
Príloha: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document stanovisko OPS L01_Opdivo 2023.docx
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 21.4.2023 12:18:33
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v reakcii na výzvu na zmenu žiadosti zo dňa 19.4.2023 prikladáme aktualizovaný Farmako-ekonomický rozbor lieku Opdivo. Nakoľko niektoré informácie, ktoré sú v rozbore obsiahnuté, sú predmetom obchodného tajomstva držiteľa, plné znenie rozboru je poskytnuté cez neverejnú zónu "Iné podania". S úctou, Dana Ťažká
Príloha: application/pdf FEK_Opdivo_aktualizácia.pdf
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 21.4.2023 12:17:44
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v reakcii na výzvu na zmenu žiadosti zo dňa 19.4.2023 prikladáme aktualizovaný Šifrovaný výstup z MiniDaLi lieku Opdivo 100mg. S úctou, Dana Ťažká
Príloha: text/dali Navrh_znenia_riadku_Opdiv_100mg_5330B.dfm
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 21.4.2023 12:17:07
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v reakcii na výzvu na zmenu žiadosti zo dňa 19.4.2023 prikladáme aktualizovaný Návrh znenia riadku (MiniDaLi) lieku Opdivo 100mg. S úctou, Dana Ťažká
Príloha: application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled Návrh znenia riadku Opdivo 100mg 5330B.xlsm
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 21.4.2023 12:16:18
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, v reakcii na výzvu na zmenu žiadosti zo dňa 19.4.2023 prikladáme aktualizovanú žiadosť A1N lieku Opdivo 100mg. S úctou, Dana Ťažká
Príloha: application/pdf A1N_Opdivo 100 mg_5330B aktualizácia.pdf
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 21.4.2023 12:15:01
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, prikladáme odpoveď na výzvu na zmenu žiadosti zo dňa 19.4.2023. S úctou, Dana Ťažká
Príloha: application/pdf Odpoved_Vyzva na zmenu žiadostí Opdivo_21.4.2023.pdf
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.4.2023 16:08:56
Rozhodnutie o prerušení konania
Príloha: application/pdf Rozhodnutie o prerušení konania_Opdivo_25612.pdf
Autor: Judita Dugas - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 19.4.2023 16:08:01
Výzva na úpravu žiadosti podľa § 79 ods. 9
Príloha: application/pdf Výzva na zmenu žiadosti podľa § 79 ods. 9_Opdivo_25612.pdf
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 10.1.2023 12:41:00
Rozhodnutie o prerušení konania.
Príloha: application/pdf S27201-2023-OddHL-25612.pdf
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 10.1.2023 12:40:40
Výzva na uzatvorenie zmluvy o podmienkach úhrady lieku.
Príloha: application/pdf Vyzva_MEA_Opdivo_25612.pdf
Autor: Daniel Kozák - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 5.1.2023 23:23:31
Verejná verzia NIHO hodnotenia liečiva nivolumab (Opdivo) na liečbu pokročilého malígneho melanómu (NIHO hodnotenie č. 12A).
Príloha: application/pdf NIHO_2022_nivolumab (Opdivo)_ pokrocily melanom_hodnotenie 12A.pdf
Autor: Matej Palenčár - Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve 
Zaslal: 5.1.2023 16:25:43
Hodnotenie NIHO verzia pre verejnosť
Príloha: application/pdf NIHO_2022_nivolumab (Opdivo)_RCC_hodnotenie_12B.pdf
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 23.12.2022 12:38:14
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes (23.12.2022) bola zaslaná odpoveď na výzvu MZ SR o opravu žiadostí o zaradenie liekov Opdivo 40mg (ID 25611) a Opdivo 100mg (ID 25612) cez neverejnú zónu „Iné podania“ vzhľadom na skutočnosť, že odpoveď ako aj prílohy obsahujú dôverné informácie. S úctou D. Ťažká.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 20.12.2022 11:22:53
Rozhodnutie o prerušení konania.
Príloha: application/pdf S27201-2022-OddHL-25612.pdf
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 20.12.2022 11:22:31
Výzva vypracovaná Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).
Príloha: application/pdf Vyzva_OPDIVO_25612.pdf
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 15.12.2022 16:26:16
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes (15.12.2022) bola zaslaná odpoveď na výzvu MZ SR o opravu žiadostí o zaradenie liekov Opdivo 40mg (ID 25611) a Opdivo 100mg (ID 25612) cez neverejnú zónu „Iné podania“ vzhľadom na skutočnosť, že odpoveď ako aj prílohy obsahujú dôverné informácie. S úctou D. Ťažká.
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.11.2022 15:12:14
Rozhodnutie o prerušení konania.
Príloha: application/pdf S24001-2022-OddHL-25612.pdf
Autor: PharmDr. Barbora Kostrejová - Ministerstvo zdravotníctva SR 
Zaslal: 16.11.2022 15:11:44
Výzva vypracovaná Národným inštitútom pre hodnotu a technológie v zdravotníctve (NIHO).
Príloha: application/pdf Vyzva_OPDIVO_25612.pdf
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 21.10.2022 23:47:39
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes (21.10.2022) bola zaslaná odpoveď aj s prílohami na výzvu MZ SR o opravu žiadostí o zaradenie liekov Opdivo 40mg (ID 25611) a Opdivo 100mg (ID 25612) cez neverejnú zónu „Iné podania“ vzhľadom na skutočnosť, že odpoveď ako aj prílohy obsahujú dôverné informácie. S úctou D. Ťažká.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.9.2022 12:36:42
Rozhodnutie o prerušení konania.
Príloha: application/pdf S22476-2022-OKCHL-25612.pdf
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.9.2022 12:36:24
Výzva na ďalšie doplnenie.
Príloha: application/pdf Výzva Opdivo_25612.pdf
Autor: Dana Ťažká - Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG 
Zaslal: 19.9.2022 14:22:08
Nezohľadňovaný
Dobrý deň, dovoľujeme si vás informovať, že dnes (19.9.2022) bola zaslaná odpoveď aj s odbornou prílohou na výzvu MZ SR o opravu žiadostí o zaradenie liekov Opdivo 40mg (ID 25611) a Opdivo 100mg (ID 25612) cez neverejnú zónu „Iné podania“ vzhľadom na skutočnosť, že odpoveď ako aj odborná príloha obsahuje dôverné informácie. S úctou D. Ťažká.
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.8.2022 15:45:11
Rozhodnutie o prerušení konania.
Príloha: application/pdf S21374-2022-OKCHL-25612.pdf
Autor: PharmDr. Dominika Vlasáková - Ministerstvo zdravotníctva 
Zaslal: 22.8.2022 15:44:30
Výzva
Príloha: application/pdf Výzva Opdivo_25612.pdf
[1] [2]  Ďalšia