[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
4 Dp1E Právoplatný DP01H Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
6 Dp1E Právoplatný DP01H Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
7 Dp1E Právoplatný DP01C Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
8 Dp1E Právoplatný DP01C Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
9 Dp1E Právoplatný DP01G Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
10 Dp1E Právoplatný DP01G Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
11 Dp1E Právoplatný DP01E Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
12 Dp1E Právoplatný DP01D Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
13 Dp1E Právoplatný DP01B Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
19 Dp1E Právoplatný DP03C Správny poplatok uhradený 28.3.2012 Hipp Beteiligungs AG Detaily
21 Dp1E Podaný DP03C Späťvzatie návrhu 28.3.2012 Hipp Beteiligungs AG Detaily
22 Dp1E Právoplatný DP03B Správny poplatok uhradený 28.3.2012 Hipp Beteiligungs AG Detaily
36 Dp1E Právoplatný DP02C Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 13.4.2012 Fresenius Kabi Deutschland GmbH Detaily
38 Dp1E Právoplatný DP02C Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 13.4.2012 Fresenius Kabi Deutschland GmbH Detaily
39 Dp1E Právoplatný DP02C Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 13.4.2012 Fresenius Kabi Deutschland GmbH Detaily
40 Dp1E Právoplatný DP03F Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 15.4.2012 Nestlé Suisse SA Detaily
50 Dp1E Právoplatný DP01B Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
51 Dp1E Právoplatný DP01B Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
52 Dp1E Právoplatný DP01B Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
53 Dp1E Právoplatný DP01D Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
54 Dp1E Právoplatný DP01D Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
55 Dp1E Právoplatný DP01D Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
56 Dp1E Právoplatný DP01C Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
57 Dp1E Právoplatný DP01C Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
58 Dp1E Právoplatný DP01C Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.6.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily