[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
3 Dp1N Právoplatný DP02 Správny poplatok uhradenýNávrh nebol po vyzvaní doplnený. 11.1.2012 N.V.Nutricia Detaily
4 Dp1E Právoplatný DP01H Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
7 Dp1E Právoplatný DP01C Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
8 Dp1E Právoplatný DP01C Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
9 Dp1E Právoplatný DP01G Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
10 Dp1E Právoplatný DP01G Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
11 Dp1E Právoplatný DP01E Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
12 Dp1E Právoplatný DP01D Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
13 Dp1E Právoplatný DP01B Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
6 Dp1E Právoplatný DP01H Späťvzatie návrhu 11.1.2012 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
17 Dp3 Právoplatný
DP02A,
DP02B
DP02A, DP02B, DP02E, DP02J
Správny poplatok uhradený 19.3.2012 N.V.Nutricia Detaily
18 KON Právoplatný DP02K
D0539,
D0137
D0539, D0137, D0362, D0233
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
19 Dp1E Právoplatný DP03C Správny poplatok uhradený 28.3.2012 Hipp Beteiligungs AG Detaily
20 Dp1N Podaný DP03C Späťvzatie návrhu 28.3.2012 Hipp Beteiligungs AG Detaily
21 Dp1E Podaný DP03C Späťvzatie návrhu 28.3.2012 Hipp Beteiligungs AG Detaily
22 Dp1E Právoplatný DP03B Správny poplatok uhradený 28.3.2012 Hipp Beteiligungs AG Detaily
23 DpZM Právoplatný DP02J D0569 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.3.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily
24 DpZM Právoplatný DP02J Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.3.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily
25 DpZM Právoplatný DP02J D0571 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.3.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily
26 Dp3 Právoplatný DP02A D0145 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 3.4.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily
27 Dp3 Právoplatný DP02C
D0414,
D0015
D0414, D0015, D0409, D0412
Správny poplatok uhradený 3.4.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily
28 Dp3 Právoplatný DP02D
D0255,
D0341
D0255, D0341, D0342, D0343, D0344, D0345, D0418
Správny poplatok uhradený 3.4.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily
29 Dp3 Právoplatný DP02A
D0011,
D0161
D0011, D0161, D0162, D0163
Správny poplatok uhradený 3.4.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily
30 Dp3 Právoplatný DP02G D0155, D0156 Správny poplatok uhradenýSpäťvzatie návrhu 3.4.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily
31 Dp3 Právoplatný DP02I D0010 Správny poplatok uhradený 3.4.2012 Abbott Laboratories B.V. Detaily