[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
<< < 1 2 3
784 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAB0
V06CAA0, V06CAB0, V06CAC4, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06EAA3, V06EAB2, V06EAB3, V06EAC5, V06ECA2, V06ECA3, V06EGB4
D0035,
D0776
D0035, D0776, D0991, D0443, D0691, D0833, D0834, D0785, D0680, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0985, D0986, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0624, D0625, D0626, D0627, D0620, D0621, D0622, D0623, D0628, D0629, D0630, D0631, D0739, D0740, D0741, D0742, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0732, D0733, D0734, D0735, D0435, D0436, D0437, D0438, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0788, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0761, D0699, D0700, D0701, D0702, D0648, D0649, D0417, D0220, D0221, D0703, D0704, D0017, D0018, D1010, D0790, D0763, D1011, D0502, D0419, D0420, D0509, D1012, D0793, D0641, D0045, D0773, D0531, D0689, D0690, D0832, D0721, D0722, D0995, D0996, D0997, D0998, D0751, D0752, D0753, D0754, D0932, D0933, D0476, D0477
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 20.8.2018 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
831 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAA9, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD4, V06CAD6, V06EAA5, V06EAB2, V06EFB3, V06EIA1
D0776,
D0991
D0776, D0991, D0443, D0691, D0833, D0834, D0245, D0167, D0679, D0089, D0992, D0993, D0915, D0806, D0916, D0917, D0165, D0781, D0782, D0807, D0783, D0784, D0130, D0808, D0785, D0511, D0738, D0857, D0755, D0927, D0858, D0859, D0608, D0609, D0618, D0619, D0680, D0349, D0350, D0351, D0770, D0918, D0458, D0459, D1006, D0860, D0861, D0862, D1026, D1027, D0591, D0460, D0461, D0756, D0757, D0758, D0759, D0739, D0740, D0741, D0742, D0610, D0611, D0727, D0728, D0932, D0933, D0476, D0477, D1035, D1036, D1037, D1038, D0762, D0705, D0706, D0707, D0708, D0789, D0805, D1010, D0790, D0763, D1011, D0035, D0502, D1039, D1040, D0926, D0441, D0439, D0794, D0999, D1000, D1001, D0795, D0946, D0945
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 20.2.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
868 KON Právoplatný
V06CAA1,
V06CAD6
V06CAA1, V06CAD6, V06CDA2, V06CDB3, V06DFC1, V06EAB2, V06ECA2, V06EGA4, V06EGC4, V06EHA3
D0245,
D0476
D0245, D0476, D0477, D0275, D0208, D0277, D0273, D0500, D0502, D0531, D0155, D0655, D0723, D0157
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22.5.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
879 KON Právoplatný
V06CAD0,
V06CAD3
V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CBG1
D0591,
D0811
D0591, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0739, D0740, D0741, D0742, D0727, D0756, D0757, D0758, D0759, D0610, D0611, D0728, D0932, D0933, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0985, D0986, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0799, D0821
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.8.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily