[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 > >>
18 KON Právoplatný DP02K
D0539,
D0137
D0539, D0137, D0362, D0233
Správny poplatok uhradený 23.3.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
41 KON Právoplatný
DP02A,
DP02B
DP02A, DP02B, DP02C, DP02J
Správny poplatok uhradený 31.5.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
49 KON Právoplatný DP03F
D0587,
D0128
D0587, D0128, D0246
Správny poplatok uhradený 18.6.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
70 KON Právoplatný
DP01B,
DP01C
DP01B, DP01C, DP01D, DP01E, DP01F, DP01G, DP01H
D0091,
D0092
D0091, D0092, D0093, D0107, D0108, D0109, D0104, D0086, D0105, D0106, D0094, D0095, D0099, D0100, D0101, D0196, D0248, D0102, D0103, D0247, D0096, D0098, D0097
Správny poplatok uhradený 18.9.2012 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
142 KON Právoplatný
DP01,
DP02
DP01, DP02, DP03
D0216,
D0443
D0216, D0443, D0164, D0245, D0267, D0088, D0542, D0187, D0186, D0166, D0167, D0089, D0265, D0165, D0262, D0130, D0511, D0510, D0348, D0203, D0608, D0609, D0618, D0619, D0376, D0377, D0374, D0375, D0390, D0349, D0350, D0351, D0458, D0459, D0269, D0268, D0270, D0450, D0451, D0456, D0454, D0457, D0460, D0461, D0455, D0452, D0453, D0591, D0620, D0621, D0622, D0623, D0624, D0625, D0626, D0627, D0628, D0629, D0630, D0631, D0382, D0383, D0378, D0379, D0610, D0611, D0359, D0360, D0361, D0472, D0476, D0477, D0316, D0317, D0318, D0471, D0474, D0475, D0091, D0092, D0593, D0093, D0594, D0595, D0107, D0108, D0596, D0109, D0597, D0598, D0104, D0105, D0086, D0599, D0106, D0600, D0601, D0094, D0095, D0602, D0099, D0100, D0603, D0101, D0196, D0248, D0102, D0247, D0604, D0103, D0605, D0606, D0197, D0198, D0592, D0096, D0097, D0607, D0098, D0232, D0135, D0549, D0538, D0231, D0134, D0550, D0136, D0551, D0138, D0539, D0137, D0362, D0233, D0320, D0174, D0193, D0195, D0275, D0208, D0277, D0212, D0364, D0209, D0181, D0182, D0276, D0211, D0273, D0213, D0214, D0274, D0285, D0210, D0170, D0171, D0256, D0386, D0407, D0408, D0405, D0172, D0173, D0406, D0194, D0298, D0337, D0175, D0254, D0272, D0335, D0185, D0251, D0478, D0291, D0290, D0479, D0292, D0293, D0480, D0294, D0295, D0180, D0340, D0289, D0339, D0252, D0253, D0297, D0338, D0296, D0169, D0168, D0504, D0427, D0286, D0215, D0428, D0470, D0235, D0567, D0498, D0581, D0499, D0473, D0582, D0236, D0279, D0278, D0553, D0315, D0583, D0142, D0468, D0565, D0566, D0469, D0572, D0485, D0371, D0372, D0573, D0487, D0574, D0421, D0575, D0387, D0576, D0577, D0584, D0486, D0578, D0388, D0579, D0424, D0580, D0422, D0540, D0423, D0496, D0497, D0403, D0332, D0333, D0552, D0334, D0120, D0587, D0128, D0246, D0500, D0058, D0370, D0300, D0145, D0072, D0237, D0238, D0031, D0032, D0033, D0554, D0555, D0303, D0302, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0433, D0431, D0432, D0541, D0501, D0146, D0199, D0557, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0306, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0556, D0035, D0304, D0512, D0502, D0393, D0396, D0397, D0075, D0073, D0330, D0509, D0021, D0024, D0368, D0074, D0419, D0420, D0558, D0559, D0307, D0530, D0202, D0516, D0517, D0518, D0519, D0520, D0521, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0528, D0529, D0585, D0586, D0545, D0546, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0531, D0369, D0313, D0240, D0331, D0041, D0506, D0505, D0547, D0548, D0560, D0312, D0532, D0441, D0052, D0053, D0439, D0346, D0347, D0155, D0533, D0157, D0482, D0483, D0484, D0048, D0049, D0534, D0536, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0561, D0562, D0569, D0570, D0571, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 6.3.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
157 KON Právoplatný
V06CABX,
V06CAB0
V06CABX, V06CAB0, V06CAB4, V06CAB6, V06CAB7, V06CAB8, V06CAC0, V06CAC4, V06CAC6
D0270,
D0450
D0270, D0450, D0451, D0456, D0454, D0457, D0460, D0461, D0455, D0452, D0453, D0591, D0610, D0611, D0359, D0360, D0361, D0472, D0476, D0477, D0316, D0317, D0318, D0471, D0474, D0475
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.5.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
205 KON Právoplatný
V06DAA1,
V06DAA2
V06DAA1, V06DAA2, V06DBA1, V06DCA1, V06DCB1, V06DDA1, V06DDB1, V06DEA1, V06DEB1, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEA3, V06EFA1, V06EFA2, V06EFA3, V06EGA4, V06EGB4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3
D0169,
D0168
D0169, D0168, D0636, D0504, D0427, D0647, D0637, D0286, D0215, D0638, D0639, D0428, D0470, D0235, D0567, D0498, D0581, D0499, D0640, D0473, D0582, D0236, D0279, D0553, D0315, D0583, D0403, D0332, D0552, D0334, D0120, D0587, D0128, D0246, D0500, D0058, D0370, D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0303, D0302, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0648, D0649, D0557, D0077, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0558, D0559, D0307, D0530, D0202, D0653, D0645, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0313, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0441, D0052, D0053, D0439, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.9.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
227 KON Právoplatný
V06CAB3,
V06CAB6
V06CAB3, V06CAB6, V06CAB8, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CEB2, V06CEB3, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA3, V06EBB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EID3
D0608,
D0609
D0608, D0609, D0618, D0619, D0376, D0377, D0374, D0375, D0349, D0350, D0351, D0458, D0459, D0269, D0268, D0270, D0450, D0451, D0460, D0461, D0452, D0453, D0620, D0621, D0622, D0623, D0624, D0625, D0626, D0627, D0628, D0629, D0630, D0631, D0382, D0383, D0378, D0379, D0610, D0611, D0359, D0360, D0361, D0472, D0476, D0477, D0316, D0317, D0318, D0471, D0474, D0475, D0632, D0633, D0634, D0635, D0662, D0663, D0664, D0294, D0295, D0252, D0253, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0506, D0505, D0547, D0548, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0569, D0570, D0571
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
228 KON Právoplatný
V06CAA3,
V06CAC4
V06CAA3, V06CAC4, V06EAA3
D0542,
D0187
D0542, D0187, D0186, D0166, D0610, D0611, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
229 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0645, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.12.2013 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
272 KON Právoplatný
V06CBG1,
V06EAB3
V06CBG1, V06EAB3, V06EFB2, V06EGB4, V06EIA1, V06EIA3, V06EID3
DP079,
DP080
DP079, DP080, D0558, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0654, D0655, D0689, D0690, D0561, D0562, D0569, D0570, D0571
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 24.2.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
278 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0645, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 10.3.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
309 KON Právoplatný
V06EAA2,
V06EAA3
V06EAA2, V06EAA3, V06EFB2, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4
D0301,
D0431
D0301, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0667, D0668, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0699, D0700, D0701, D0702, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0703, D0704, D0126, D0127, DP247, DP248, DP249, DP250, DP251, D0331, D0642, D0719, D0720, D0041, D0312, D0506, D0505, D0532, D0346, D0347, D0155, D0533, D0689, D0690, D0721, D0722, D0655, D0654, D0723
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.5.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
310 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0645, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0699, D0700, D0701, D0702, D0703, D0704, D0705, D0706, D0707, D0708, D0709, D0710, D0711, D0712, D0713, D0714, D0715, D0716, D0717, D0718, D0719, D0720, D0721, D0722, D0723, D0724, D0725, D0726
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 28.5.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
337 KON Právoplatný
V06DGA1,
V06EAA1
V06DGA1, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0645, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0699, D0700, D0701, D0702, D0703, D0704, D0705, D0706, D0707, D0708, D0709, D0710, D0711, D0712, D0713, D0714, D0715, D0716, D0717, D0718, D0719, D0720, D0721, D0722, D0723, D0724, D0725, D0726, D0666, D0370
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 9.9.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
355 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0301, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0667, D0668, D0669, D0557, D0648, D0649, D0323, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, D0481, D0078, D0080, D0392, D0435, D0436, D0437, D0438, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0417, D0220, D0221, D0324, D0325, D0326, D0327, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, D0650, D0651, D0652, D0514, D0515, D0543, D0544, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0035, D0512, D0502, D0419, D0420, D0509, D0393, D0396, D0397, D0558, D0559, D0307, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0645, D0545, D0546, D0585, D0586, D0528, D0529, D0643, D0644, D0507, D0508, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, D0328, D0329, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0240, D0331, D0642, D0041, D0312, D0506, D0505, D0547, D0548, D0532, D0670, D0671, D0672, D0441, D0439, D0052, D0053, D0346, D0347, D0155, D0533, D0654, D0655, D0157, D0482, D0483, D0484, D0561, D0562, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0158, D0159, D0160, D0365, D0366, D0048, D0049, D0534, D0536, D0046, D0612, D0613, D0614, D0615, D0616, D0617, D0225, D0563, D0564, D0040, D0569, D0570, D0571, D0244, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0699, D0700, D0701, D0702, D0703, D0704, D0705, D0706, D0707, D0708, D0709, D0710, D0711, D0712, D0713, D0714, D0715, D0716, D0717, D0718, D0719, D0720, D0721, D0722, D0723, D0724, D0725, D0726, D0754, D0753, D0752, D0751, D0750, D0749, D0748, D0747, D0746, D0737, D0736, D0735, D0734, D0733, D0732
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.11.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
356 KON Právoplatný
V06CAB1,
V06CAC4
V06CAB1, V06CAC4, V06EAA2, V06EAB3, V06EGB4, V06EEB3
D0738,
D0348
D0738, D0348, D0203, D0610, D0611, D0681, D0682, D0727, D0728, D0683, D0684, D0739, D0740, D0741, D0742, D0301, D0431, D0432, D0433, D0554, D0555, D0031, D0032, D0033, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, D0558, D0393, D0396, D0397, D0419, D0420, D0509, D0709, D0710, D0711, D0559, D0307, D0712, D0713, D0714, D0075, D0073, D0330, D0074, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 25.11.2014 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
377 KON Právoplatný V06CAB1, V06CAB6
D0755,
D0738
D0755, D0738, D0348, D0203, DP004, D0349, D0350, D0351, DP005, D0458, D0459, DP006, D0269, D0268, D0270, DP007, D0450, D0451
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.3.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
378 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA1, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB1, V06EFB2, V06EFB3, V06EFB4, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EHB3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0300,
D0145
D0300, D0145, D0072, D0238, D0237, D0760, D0301, DP028, D0431, D0432, D0433, DP029, D0554, D0555, DP030, D0031, D0032, D0033, DP031, D0026, D0027, D0028, D0029, D0025, D0541, D0501, D0146, D0199, DP267, D0732, D0733, D0734, D0735, DP040, D0435, D0436, D0437, D0438, DP032, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0761, DP033, D0667, D0668, DP034, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, DP035, D0699, D0700, D0701, D0702, DP036, D0669, D0557, DP037, D0648, D0649, D0323, DP038, D0488, D0489, D0490, D0491, D0077, DP039, D0481, D0078, D0080, D0392, DP041, D0417, D0220, D0221, DP042, D0324, D0325, D0326, D0327, DP043, D0703, D0704, DP044, D0126, D0127, D0513, D0222, D0019, D0017, D0018, DP045, D0650, D0651, D0652, DP047, D0543, D0544, DP046, D0514, D0515, DP048, D0762, D0705, D0706, D0707, D0708, DP049, D0492, D0493, D0494, D0495, D0239, D0763, D0035, D0512, D0502, D0558, DP274, D0764, D0765, D0766, D0767, DP052, D0393, D0396, D0397, DP050, D0419, D0420, D0509, DP051, D0709, D0710, D0711, DP053, D0559, D0307, DP054, D0712, D0713, D0714, DP055, D0075, D0073, D0330, D0074, DP056, D0021, D0024, D0368, D0530, D0202, D0653, D0645, DP270, D0746, D0747, D0748, D0749, D0750, DP057, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, DP272, D0751, D0752, D0753, D0754, DP058, D0545, D0546, DP059, D0585, D0586, DP060, D0528, D0529, DP061, D0507, D0508, DP062, D0715, D0716, DP063, D0717, D0718, DP064, D0643, D0644, DP065, D0588, D0589, D0590, D0241, D0069, DP066, D0328, D0329, DP067, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D0070, D0242, D0243, D0045, D0641, D0531, D0369, D0768, D0240, D0331, D0041, D0642, D0769, DP068, D0719, D0720, D0312, DP069, D0506, D0505, D0532, DP070, D0441, D0439, DP071, D0052, D0053, DP072, D0670, D0671, D0672, DP073, D0346, D0347, D0155, D0533, DP074, D0689, D0690, DP075, D0721, D0722, D0654, D0655, D0723, D0157, DP076, D0482, D0483, D0484, DP077, D0561, D0562, DP078, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, DP269, D0736, D0737, DP079, D0048, D0049, DP080, D0534, D0536, D0046, DP081, D0612, D0613, D0614, DP082, D0615, D0616, D0617, DP083, D0225, D0563, D0564, D0040, DP084, D0569, D0570, D0571, DP085, D0724, D0725, D0726, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.3.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
379 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAB0
V06CAA0, V06CAB0, V06CAB1, V06CAB3, V06CAB6, V06CAB7, V06CAB8, V06CAC3, V06CAC6, V06CCC1, V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAB1, V06EAB2, V06EAB3, V06EAC5, V06ECA1, V06EFB1, V06EHB3
D0164,
D0510
D0164, D0510, D0203, DP002, D0376, D0377, DP003, D0374, D0375, DP006, D0269, D0268, D0270, DP007, D0450, D0451, D0456, D0454, D0455, DP009, D0452, D0453, DP013, D0382, D0383, DP014, D0378, D0379, DP020, D0316, D0317, D0318, D0471, DP021, D0474, D0475, D0233, D0137, D0145, D0238, D0237, D0541, D0146, D0018, D0239, D0512, D0530, DP060, D0528, D0529, D0241, D0243, D0240, DP076, D0482, D0483, D0484
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.3.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
410 KON Právoplatný
V06CAA1,
V06CAA3
V06CAA1, V06CAA3, V06CAA8, V06CBC6
D0245,
D0088
D0245, D0088, D0678, D0267, D0542, D0187, D0186, D0165, D0262, D0600
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.5.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
417 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0072,
D0300
D0072, D0300, D0432, D0033, D0433, D0031, D0431, D0032, D0029, D0027, D0025, D0026, D0028, D0760, D0501, D0199, D0555, D0554, D0301, D0220, D0467, D0694, D0465, D0696, D0463, D0695, D0417, D0221, D0462, D0697, D0466, D0698, D0464, D0648, D0649, D0735, D0734, D0733, D0732, D0019, D0018, D0017, D0325, D0324, D0326, D0435, D0437, D0438, D0436, D0327, D0490, D0491, D0489, D0488, D0761, D0700, D0702, D0699, D0701, D0704, D0703, D0222, D0667, D0557, D0668, D0669, D0323, D0513, D0544, D0515, D0543, D0514, D0652, D0651, D0650, D0708, D0707, D0762, D0705, D0706, D0495, D0494, D0492, D0493, D0035, D0763, D0502, D0765, D0712, D0764, D0713, D0766, D0714, D0420, D0419, D0509, D0393, D0021, D0396, D0024, D0397, D0368, D0767, D0711, D0710, D0709, D0772, D0202, D0558, D0559, D0307, D0645, D0749, D0746, D0747, D0748, D0750, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D0752, D0751, D0753, D0754, D0546, D0545, D0586, D0585, D0508, D0715, D0507, D0716, D0588, D0589, D0590, D0718, D0717, D0069, D0328, D0329, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D0070, D0243, D0242, D0531, D0773, D0641, D0045, D0369, D0768, D0774, D0775, D0719, D0720, D0331, D0041, D0532, D0642, D0769, D0312, D0439, D0052, D0441, D0053, D0670, D0672, D0671, D0533, D0155, D0347, D0346, D0689, D0721, D0690, D0722, D0654, D0655, D0723, D0157, D0561, D0562, D0675, D0677, D0676, D0674, D0673, D0736, D0048, D0534, D0737, D0049, D0536, D0046, D0614, D0617, D0564, D0612, D0615, D0563, D0613, D0616, D0225, D0040, D0571, D0726, D0570, D0724, D0569, D0725, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 29.5.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
427 KON Právoplatný V06DHA1, V06DHB1 D0286, D0215 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
428 KON Právoplatný
V06EAA1,
V06EAA2
V06EAA1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA2, V06EBA3, V06EBB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EHA3, V06EIA1, V06EIA3, V06EIA4, V06EIB2, V06EID3, V06EIE1
D0072,
D0300
D0072, D0300, D0432, D0033, D0433, D0031, D0431, D0032, D0029, D0027, D0025, D0026, D0028, D0760, D0501, D0199, D0555, D0554, D0301, D0220, D0467, D0694, D0465, D0696, D0463, D0695, D0417, D0221, D0462, D0697, D0466, D0698, D0464, D0648, D0649, D0735, D0734, D0733, D0732, D0019, D0018, D0017, D0325, D0324, D0326, D0435, D0437, D0438, D0436, D0327, D0490, D0491, D0489, D0488, D0761, D0700, D0702, D0699, D0701, D0704, D0703, D0222, D0667, D0557, D0668, D0669, D0323, D0513, D0544, D0515, D0543, D0514, D0652, D0651, D0650, D0708, D0707, D0762, D0705, D0706, D0495, D0494, D0492, D0493, D0035, D0763, D0502, D0765, D0712, D0764, D0713, D0766, D0714, D0420, D0419, D0509, D0393, D0021, D0396, D0024, D0397, D0368, D0767, D0711, D0710, D0709, D0772, D0202, D0558, D0559, D0307, D0645, D0749, D0746, D0747, D0748, D0750, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D0752, D0751, D0753, D0754, D0546, D0545, D0586, D0585, D0508, D0715, D0507, D0716, D0588, D0589, D0590, D0718, D0717, D0069, D0328, D0329, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D0070, D0243, D0242, D0531, D0773, D0641, D0045, D0369, D0768, D0774, D0775, D0719, D0720, D0331, D0041, D0532, D0642, D0769, D0312, D0439, D0052, D0441, D0053, D0670, D0672, D0671, D0533, D0155, D0347, D0346, D0689, D0721, D0690, D0722, D0654, D0655, D0723, D0157, D0561, D0562, D0675, D0677, D0676, D0674, D0673, D0736, D0048, D0534, D0737, D0049, D0536, D0046, D0614, D0617, D0564, D0612, D0615, D0563, D0613, D0616, D0225, D0040, D0571, D0726, D0570, D0724, D0569, D0725, D0244, D0787, D0788, D0789, D0790, D0791, D0792, D0793, D0794, D0795, D0796, D0797, D0798
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.9.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
461 KON Právoplatný
V06CAD3,
V06CAD4
V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CBA1, V06CBA5, V06CBA8, V06CBB0, V06CBB5, V06CBB7, V06CBB8, V06CBC1, V06CBC6, V06CBF1, V06CCA3, V06DFC1, V06EAA3, V06EAB3, V06EGB4
D0107,
D0109
D0107, D0109, D0134, D0231, D0359, D0360, D0361, D0472, D0086, D0599, D0600, D0597, D0598, D0247, D0604, D0477, D0476, D0593, D0595, D0128, D0246, D0689, D0721, D0690, D0722, D0490, D0491, D0489, D0488, D0761, D0767, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D0704, D0703, D0788, D0222, D0772, D0202, D0558, D0559, D0307, D0667, D0557, D0668, D0669, D0323, D0513, D0631, D0630, D0629, D0628, D0627, D0626, D0625, D0624, D0623, D0622, D0621, D0620, D0757, D0759, D0758, D0756, D0740, D0611, D0742, D0741, D0739, D0610, D0684, D0683, D0681, D0727, D0682, D0728, D0092, D0093
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19.11.2015 Ministerstvo zdravotníctva Detaily