[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 > >>
1614 KON Rozhodnutý 1.st
V06CAA3,
V06CAD6
V06CAA3, V06CAD6, V06CDB5, V06EAB2
D0166,
D0932
D0166, D0932, D0933, D0871, D0763
Správny poplatok uhradený 11.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1613 KON Rozhodnutý 1.st
V06CAD3,
V06CAC3
V06CAD3, V06CAC3, V06CBA1, V06CBA6, V06CBB1, V06CBB8, V06CBC6, V06CBC8, V06CBF6, V06CBF8, V06CCF1, V06EFB0, V06EFB2, V06EFB3, V06EID3, V06EID4, V06CBG3
D0956,
D0957
D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0859, D0858, D1291, D1292, D1293, D1294, D0836, D0813, D0837, D0816, D0817, D0818, D0819, D0820, D1298, D1331, D0729, D1417, D1418, D1419, D0670, D0671, D0672, D1250, D1251, D1252, D1243, D1244, D1245, D1267, D1067, D0041, D1246, D1247, D1248, D1249, D1319, D0999, D1000, D1001, D1268, D1269, D1270, D0926, D1039, D1040, D1405, D1406, D1407, D1408, D1409, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D1181, D1271, D1272, D1301
Správny poplatok uhradený 11.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1612 KON Podaný
V06CCF1,
V06CAA0
V06CCF1, V06CAA0, V06CAC1, V06CAA3, V06CAC7, V06CDB1, V06CDA1, V06CEA2, V06DIA1, V06DJB1, V06DFA2, V06CEB2, V06CEB1, V06CEA4, V06CEA1, V06EAA4, V06CBC1, V06CBC8, V06CAA1, V06CAC3, V06CAC8, V06CAA8, V06EIC3, V06CDA2, V06EFB2, V06EFB3, V06EID4, V06EID3, V06EAA3, V06EAB3, V06EAD3, V06EIB4, V06EAC5, V06EBB4, V06EBC3, V06EBB3, V06EAB2, V06EEB3, V06EIF4, V06EGC4, V06CEB3, V06EFBX, V06CCF2, V06CBH2, V06CAF5, V06DGA1, V06EAB4, V06CBG3, V06CBG1, V06CEA3, V06CCA3, V06CCA2, V06CCB1, V06CCC1, V06CAC6, V06CDB5, V06CDA4, V06CCB2, V06CCD1, V06CDB3, V06CAE5, V06DHA1, V06CFA3, V06CBD1, V06CBC6, V06CBE1, V06CDA3, V06CDB4, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CAA7, V06CAA9, V06CBA1, V06CBA6, V06CBA8, V06CCA1, V06CCA6, V06CCA8, V06EIE1, V06DFC1, V06DFC2, V06EGB4, V06CDB2, V06EAE3, V06EGA4, V06EGB3, V06EAA2, V06EAA6, V06EAA5, V06DFB2, V06DFB1, V06DJA1, V06DIB1, V06EBA2, V06EBB2, V06ECA0, V06EIC2, V06ECA2, V06CEB4, V06ECB3, V06ECA3, V06ECA1, V06ECB2, V06CAC0, V06CAB0, V06CAD3, V06CAD6, V06CAA6, V06CAD4, V06CAG5, V06CAD0, V06EIA3, V06CFA4, V06EAD4, V06CBA3
D0729,
D1307
D0729, D1307, D1309, D1308, D1310, D1311, D1312, D1313, D1314, D0181, D0174, D0195, D0193, D0973, D1334, D1324, D1333, D0944, D0386, D0686, D0293, D1031, D1030, D0976, D0660, D0661, D0256, D1349, D1350, D1351, D1352, D0863, D0864, D1223, D0777, D0778, D0857, D0859, D0779, D0858, D0780, D1068, D0782, D0781, D0783, D0861, D0784, D0862, D0860, D0856, D0855, D0854, D0824, D1267, D1000, D0999, D1001, D0041, D1272, D1301, D1271, D1181, D0899, D0898, D0900, D0901, D0897, D1281, D1282, D0765, D0764, D0766, D1283, D0508, D0507, D1284, D1285, D0771, D0977, D1317, D1316, D1275, D1274, D1277, D1276, D1273, D1270, D1268, D1269, D1340, D1045, D1046, D1342, D1341, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D1122, D0998, D1336, D0996, D1338, D0997, D1337, D0995, D1339, D0544, D0845, D0846, D0543, D0847, D1123, D0735, D1379, D0734, D1380, D0733, D1381, D0732, D1382, D1383, D0393, D1384, D0396, D1385, D0397, D0369, D0589, D0590, D0588, D1396, D1397, D1398, D1305, D1303, D1306, D1302, D1357, D1304, D0435, D0437, D0438, D0436, D1386, D1387, D1388, D1389, D1367, D0654, D0942, D0664, D0670, D0672, D0671, D1040, D1039, D1332, D1372, D1373, D1371, D1007, D1008, D0592, D1322, D1321, D1320, D1323, D1104, D1183, D1263, D1264, D1178, D1265, D1355, D1356, D1044, D1353, D1354, D1056, D1075, D1289, D0645, D0685, D1298, D1260, D1259, D0272, D0175, D0632, D0633, D0634, D0635, D0936, D0134, D0135, D0253, D0252, D0874, D0136, D0937, D0362, D1099, D1100, D1101, D0896, D1225, D0138, D0941, D0940, D0939, D0320, D0886, D0887, D0888, D0889, D0885, D0851, D0848, D0849, D0850, D0852, D1072, D0938, D0865, D0869, D0866, D0871, D0870, D1069, D1170, D1224, D1168, D1169, D1158, D1076, D0839, D0838, D0817, D0818, D0840, D1028, D0213, D0214, D0837, D0815, D0816, D0841, D0819, D0820, D0835, D0806, D0808, D0807, D1026, D1027, D0836, D0813, D0814, D0934, D0822, D0823, D0298, D1073, D0657, D1226, D0974, D1074, D1077, D0340, D0335, D1055, D1009, D1368, D0689, D0690, D0182, D1067, D1241, D1242, D1249, D1252, D1245, D1246, D1251, D1244, D1250, D1243, D1247, D1248, D1234, D1238, D1239, D1235, D1237, D1240, D1236, D1196, D1190, D1109, D1078, D1198, D1200, D1195, D1189, D1110, D1079, D1194, D1188, D1111, D1080, D1193, D1187, D1112, D1081, D1197, D1199, D1192, D1186, D1113, D1082, D1191, D1185, D1114, D1083, D1328, D1329, D1330, D1327, D1219, D1124, D1222, D1125, D1221, D1126, D1220, D1127, D1218, D1128, D1207, D1209, D1208, D1210, D1335, D1090, D1089, D1139, D1140, D1141, D1142, D1143, D1144, D1256, D1255, D1254, D1253, D0801, D0804, D0831, D0829, D0830, D0828, D0921, D0920, D0802, D0803, D0832, D0761, D0768, D0760, D0763, D1205, D1278, D1279, D1203, D1202, D1201, D1206, D1204, D1299, D1286, D1287, D1162, D1163, D1217, D1216, D1231, D1232, D1233, D1266, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D1362, D1361, D1360, D1363, D1106, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D1054, D1058, D1052, D1061, D1059, D1053, D1358, D1393, D1184, D0786, D0499, D1156, D1157, D0069, D0894, D1180, D1020, D0787, D0501, D0788, D1344, D1319, D0926, D1088, D0772, D0790, D0479, D0130, D1318, D0978, D0979, D0658, D0875, D0876, D0877, D0663, D1047, D1290, D1048, D0773, D0243, D0641, D1365, D1071, D1070, D0738, D0785, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D0932, D0933, D0680, D1378, D0679, D0918, D0770, D1292, D1293, D1294, D1291, D0619, D0618, D0609, D0608, D1164, D0755, D0740, D0742, D0741, D0739, D1295, D1296, D1347, D1369, D1370, D1165, D1166, D1167, D0591, D1348, D0991, D1258, D1041, D1359, D1257, D1155, D1154, D1179, D1364, D0180, D0872, D0873, D0194, D0408, D0170, D0407, D0171, D0173, D0172, D0337, D0911, D0908, D0909, D0912, D0910, D1345, D1346, D0296, D0652, D0651, D0650, D1394, D1395, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D1280, D0297, D0662, D0254, D1173, D1172, D1230, D1229, D1376, D1377, D1003, D1004, D1002, D1005, D1366, D0046, D1300, D0185, D0251, D1288, D0994, D1029, D1343, D1331, D0993, D0165, D0167, D0166
Správny poplatok uhradený 4.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1580 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAC1
V06CAA0, V06CAC1, V06CAC6, V06CBB7, V06CCA6, V06CCF1, V06DFC1, V06DGA1, V06DJB1, V06ECA3, V06EIC2
D1070,
D0991
D1070, D0991, D1223, D1307, D0738, D0857, D1309, D0755, D1257, D1099, D1100, D1101, D0770, D0918, D0815, D0822, D0729, D1331, D1368, D1055, D1075, D1056, D1393, D1184, D0786, D1324, D0944, D1344, D1343, D1048
Správny poplatok uhradený 13.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1579 KON Právoplatný
V06CAD0,
V06CAD3
V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CAE5, V06CAG5, V06CCF1, V06CCF2, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAA6, V06EAC5, V06EAD3, V06EAD4, V06EAE3, V06EBA2, V06EBB2, V06EBC3, V06ECA0, V06ECA1, V06ECA2, V06ECA3, V06ECB2, V06ECB3, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB4, V06EGC4, V06EGB3, V06EIA3, V06EIC2, V06EIC3, V06EID3, V06EID4, V06EIE1, V06EIF4, V06EIB4
D0591,
D1348
D0591, D1348, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1295, D1296, D0739, D0740, D0741, D0742, D0932, D0933, D1369, D1370, D1165, D1166, D1167, D1168, D1169, D1170, D1164, D1347, D1331, D0729, D1332, D1371, D1372, D1373, D1007, D1008, D0760, D0787, D0501, D0732, D0733, D0734, D0735, D0788, D1106, D1281, D1282, D1283, D1284, D1285, D1360, D1361, D1362, D1363, D0699, D0700, D0701, D0702, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0435, D0436, D0437, D0438, D0761, D1349, D1350, D1351, D1352, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D0650, D0651, D0652, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D1231, D1232, D1233, D1266, D1201, D1202, D1203, D1204, D1205, D1206, D1278, D1279, D1286, D1287, D1299, D0790, D1237, D1238, D1239, D1240, D1122, D1234, D1235, D1236, D0763, D0764, D0765, D0766, D0772, D1207, D1208, D1209, D1210, D0393, D0396, D0397, D1123, D0828, D0829, D0830, D0831, D0709, D0710, D0711, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D1335, D1288, D0645, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D1289, D1241, D1242, D0995, D0996, D0997, D0998, D1336, D1337, D1338, D1339, D1273, D1274, D1275, D1276, D1277, D1162, D1163, D1216, D1217, D1218, D1219, D1220, D1221, D1222, D0507, D0508, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D0588, D0589, D0590, D1394, D1395, D1327, D1328, D1329, D1330, D0069, D0894, D1180, D1341, D1342, D0773, D1020, D0243, D1088, D1047, D0641, D1343, D1048, D1365, D1290, D1300, D0768, D0369, D1250, D1251, D1252, D1243, D1244, D1245, D1267, D1246, D1247, D1248, D1249, D1319, D1067, D0041, D0926, D1039, D1040, D1268, D1269, D1270, D0999, D1000, D1001, D0670, D0671, D0672, D1139, D1140, D1141, D1142, D1143, D1144, D1089, D1090, D1253, D1254, D1255, D1256, D0689, D0690, D0832, D0654, D1367, D1366, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D1002, D1003, D1004, D1005, D0046, D1316, D1317, D1344, D0854, D0855, D0856, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D1181, D1271, D1272, D1301, D1077, D1302, D1303, D1304, D1305, D1306, D1357
Správny poplatok uhradený 13.12.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1569 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAC1
V06CAA0, V06CAC1, V06CAC6, V06CAD3, V06CBG1, V06CCF1, V06CDA4, V06CDB4, V06DGA1, V06DHA1, V06DJA1, V06DJB1, V06EAB4, V06ECA1, V06ECA3, V06EIC2, V06EIE1
D1070,
D0991
D1070, D0991, D0738, D1099, D1100, D1101, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0962, D1259, D1225, D1260, D0963, D0964, D0966, D0950, D0951, D0952, D0954, D0729, D0214, D1075, D1158, D1179, D1184, D0944, D1324, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D0243, D1343, D1344, D1077
Správny poplatok uhradený 10.11.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1566 KON Právoplatný
V06DFA2,
V06DIA1
V06DFA2, V06DIA1, V06EAB3, V06EEB3
D1183,
D1044
D1183, D1044, D1264, D1178, D0828, D0829, D0830, D0831, D0768
Správny poplatok uhradený 8.11.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1529 KON Právoplatný
V06CCF1,
V06CAA0
V06CCF1, V06CAA0, V06CAC1, V06CAA3, V06CAC7, V06CDB1, V06CDA1, V06CEA2, V06DIA1, V06DJB1, V06DFA2, V06CEB2, V06CEB1, V06CEA4, V06CEA1, V06EAA4, V06CBC1, V06CBC8, V06CAA1, V06CAC3, V06CAA8, V06CAC8, V06EIC3, V06CDA2, V06EFB2, V06EFB3, V06EID4, V06EID3, V06EAA3, V06EAB3, V06EAD3, V06EIB4, V06EAC5, V06EBB4, V06EBC3, V06EBB3, V06EAB2, V06EEB3, V06EIF4, V06EGC4, V06CEB3, V06EFBX, V06CCF2, V06CBH2, V06CAF5, V06CDB5, V06DGA1, V06EAB4, V06CBG3, V06CBG1, V06CEA3, V06CCA3, V06CCA2, V06CCB1, V06CCC1, V06CAC6, V06CDA4, V06CCB2, V06CCD1, V06CDB3, V06CAE5, V06DHA1, V06DHB1, V06CBD1, V06CBC6, V06CBE1, V06CDA3, V06CDB4, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CAA7, V06CAA9, V06CBA1, V06CBA6, V06CBA8, V06CCA1, V06CCA6, V06CCA8, V06EIE1, V06DFC1, V06DFC2, V06EGB4, V06CDB2, V06EAE3, V06EGA4, V06EGB3, V06EAA2, V06EAA6, V06EAA5, V06DFB2, V06DFB1, V06DJA1, V06DIB1, V06EBA2, V06EBB2, V06ECA0, V06EIC2, V06ECA2, V06CEB4, V06ECB3, V06ECA3, V06ECA1, V06CAC0, V06CAD3, V06CAB0, V06CAD6, V06CAC4, V06CAA6, V06CAD4, V06CAG5, V06CAD0, V06EIA3, V06CFA4, V06CBA3, V06DXA1, V06DXA2
D0729,
D1307
D0729, D1307, D1309, D1308, D1310, D1311, D1312, D1313, D1314, D0181, D0174, D0195, D0193, D0973, D0882, D0913, D1176, D1334, D1324, D1333, D0944, D0879, D1171, D0386, D0686, D0293, D1031, D1030, D0976, D0660, D0661, D0256, D1349, D1350, D1351, D1352, D0863, D0864, D1223, D0777, D0778, D0857, D0779, D0859, D0780, D0858, D0782, D1068, D0781, D0783, D0861, D0784, D0862, D0860, D0856, D0855, D0854, D0824, D1267, D1000, D0999, D1001, D0041, D1272, D1301, D1271, D1181, D0899, D0898, D0900, D0901, D0897, D1281, D1282, D0765, D0764, D0766, D1283, D0508, D0507, D1284, D1285, D0771, D0977, D1316, D1275, D1274, D1277, D1276, D1273, D1270, D1268, D1269, D1340, D1045, D1046, D1342, D1341, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D1122, D0998, D1336, D0996, D1338, D0997, D1337, D0995, D1339, D0544, D0845, D0846, D0543, D0847, D1123, D0735, D0734, D0733, D0732, D0393, D0396, D0397, D0369, D0588, D0589, D0590, D1305, D1303, D1306, D1302, D1357, D1304, D0435, D0437, D0438, D0436, D0654, D1025, D1024, D1023, D0942, D0664, D0670, D0672, D0671, D1040, D1039, D1332, D1007, D1008, D0592, D1322, D1321, D1320, D1323, D1104, D0274, D1183, D1263, D1264, D1178, D1265, D1355, D1356, D1044, D1353, D1354, D1056, D1075, D1289, D0645, D0685, D1298, D0799, D1260, D0821, D1259, D0272, D0175, D0632, D0633, D0634, D0635, D0936, D0134, D0135, D0253, D0252, D0874, D0136, D0937, D0362, D1099, D1100, D1101, D0896, D1225, D0138, D0941, D0940, D0939, D0320, D0886, D0887, D0888, D0889, D0885, D0851, D0848, D0849, D0850, D0852, D1072, D0938, D0865, D0869, D0866, D0871, D0870, D1069, D1170, D1168, D1224, D1169, D1158, D1076, D0839, D0838, D0817, D0818, D0840, D1028, D0213, D0214, D0837, D0815, D0816, D0841, D0819, D0820, D0835, D0806, D0808, D0807, D1026, D1027, D0836, D0813, D0814, D0934, D0822, D0823, D0298, D1073, D0657, D1226, D0974, D1074, D1077, D0340, D0335, D1055, D1009, D0689, D0690, D0182, D1067, D1241, D1242, D1249, D1132, D1252, D1245, D1129, D1246, D1135, D1137, D1133, D1251, D1244, D1130, D1134, D1250, D1247, D1248, D1243, D1131, D1136, D1138, D1119, D1145, D1234, D1148, D1150, D1238, D1239, D1120, D1146, D1235, D1121, D1147, D1149, D1151, D1236, D1237, D1240, D1196, D1190, D1078, D1109, D1195, D1198, D1200, D1189, D1087, D1079, D1085, D1110, D1194, D1188, D1080, D1111, D1193, D1187, D1081, D1112, D1197, D1199, D1086, D1084, D1192, D1186, D1082, D1113, D1191, D1185, D1083, D1114, D1328, D1329, D1330, D1327, D1219, D1124, D1222, D1125, D1221, D1126, D1220, D1127, D1218, D1128, D1207, D1209, D1208, D1210, D1335, D1090, D1092, D1089, D1091, D1139, D1093, D1140, D1098, D1141, D1097, D1142, D1095, D1143, D1096, D1144, D1094, D1256, D1255, D1254, D1253, D0769, D0801, D0804, D0831, D0829, D0830, D0828, D0921, D0920, D0802, D0803, D0832, D0761, D0767, D0768, D0760, D0763, D1205, D1278, D1279, D1203, D1202, D1201, D1206, D1204, D1299, D1286, D1287, D1162, D1163, D1217, D1216, D1231, D1232, D1233, D1266, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D1362, D1361, D1360, D1363, D1106, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D1010, D1013, D1012, D1011, D1054, D1058, D1060, D1052, D1061, D1059, D1053, D1358, D1184, D0786, D0499, D1156, D1157, D0069, D0894, D1180, D1014, D1020, D0787, D0501, D0788, D1344, D1319, D0926, D1088, D0772, D0790, D0479, D0130, D1318, D0978, D0979, D0658, D0875, D0876, D0877, D0663, D1047, D1290, D1048, D0773, D0243, D0641, D1071, D1070, D1103, D1102, D0738, D0785, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D0932, D0933, D0680, D0679, D0918, D0770, D1292, D1293, D1294, D1291, D0619, D0618, D0609, D0608, D1164, D0755, D0740, D0742, D0741, D0739, D1295, D1297, D1296, D1347, D1165, D1166, D1167, D0591, D1348, D0991, D1258, D1041, D1359, D1257, D1155, D1154, D0582, D1179, D0180, D0872, D0873, D0194, D0408, D0170, D0407, D0171, D0173, D0172, D0337, D0911, D0908, D0909, D0912, D0910, D1345, D1346, D0296, D0652, D0651, D0650, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D1280, D0297, D0662, D0254, D1173, D1172, D1230, D1229, D1003, D1004, D1002, D1005, D0046, D1300, D0185, D0251, D1288, D0994, D1029, D1343, D1331, D0993, D0165, D0167, D0166
Správny poplatok uhradený 5.9.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1491 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAB0
V06CAA0, V06CAB0, V06CAA1, V06CAA3, V06CAA6, V06CAA8, V06CAC0, V06CAD0, V06CAC1, V06CAD3, V06CAC3, V06CAD4, V06CAC4, V06CAD6, V06CAE5, V06CAG5, V06DFB2, V06DFC2, V06DJB1, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAA6, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EAE3, V06EBA2, V06EBB2, V06EBB3, V06EBC3, V06EFB2, V06EFB3, V06EGB4, V06EGC4, V06EID4
D0991,
D1070
D0991, D1070, D1307, D1223, D0835, D1359, D0778, D0777, D1041, D1308, D0779, D0780, D0166, D0167, D0993, D0679, D0807, D0781, D0783, D0784, D0782, D0165, D0785, D1071, D0738, D0857, D1257, D1309, D0755, D0619, D0608, D0609, D0618, D1291, D1292, D1293, D1294, D0859, D0858, D0680, D1348, D0591, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0739, D0740, D0741, D0742, D1295, D1296, D1297, D0932, D0933, D1165, D1166, D1167, D1168, D1169, D1170, D1164, D1347, D1054, D1009, D1184, D0786, D0944, D1324, D0760, D0787, D0501, D0732, D0733, D0734, D0735, D0788, D1281, D1282, D1283, D1284, D1285, D1360, D1361, D1362, D1363, D1106, D0699, D0700, D0701, D0702, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0435, D0436, D0437, D0438, D0761, D1349, D1350, D1351, D1352, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D0650, D0651, D0652, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D1231, D1232, D1233, D1266, D1065, D1066, D1118, D1201, D1202, D1203, D1204, D1205, D1206, D1278, D1279, D1286, D1287, D1299, D1119, D1120, D1121, D1122, D0790, D1145, D1146, D1147, D1148, D1149, D1150, D1151, D1234, D1235, D1236, D1010, D1237, D1238, D1239, D1240, D1011, D0763, D0764, D0765, D0766, D0393, D0396, D0397, D0772, D1207, D1208, D1209, D1210, D1123, D1012, D1013, D0828, D0829, D0830, D0831, D0767, D0709, D0710, D0711, D1288, D1335, D0645, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D1289, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D1241, D1242, D0995, D0996, D0997, D0998, D1336, D1337, D1338, D1339, D1273, D1274, D1275, D1276, D1277, D1023, D1024, D1025, D1162, D1163, D1216, D1217, D1218, D1219, D1220, D1221, D1222, D0507, D0508, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D0588, D0589, D0590, D1327, D1328, D1329, D1330, D0069, D0894, D1014, D1180, D0310, D0308, D0309, D0503, D0311, D1341, D1342, D1129, D1130, D1131, D1132, D1133, D1134, D1267, D1135, D1136, D1137, D1138, D1250, D1251, D1252, D1246, D1247, D1248, D1249, D1243, D1244, D1245, D1319, D1067, D0041, D0769, D1039, D1040, D1268, D1269, D1270, D0926, D0999, D1000, D1001, D0689, D0690, D0832, D0654, D1271, D1272, D1301
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.6.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1490 KON Právoplatný V06DHB1 D1076 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.6.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1479 KON Právoplatný
V06CDB5,
V06CAE5
V06CDB5, V06CAE5, V06EFB2, V06EAB2, V06EAA4, V06EGA4, V06EGB3, V06EAB3, V06EBB2, V06CAD3, V06CAD4
D0274,
D1169
D0274, D1169, D1249, D1132, D1129, D1246, D1135, D1137, D1133, D1130, D1134, D1247, D1248, D1131, D1136, D1138, D1119, D1145, D1148, D1150, D1120, D1146, D1121, D1147, D1149, D1151, D1087, D1085, D1086, D1084, D1090, D1092, D1089, D1091, D1139, D1093, D1140, D1098, D1141, D1097, D1142, D1095, D1143, D1096, D1144, D1094, D1256, D1255, D1254, D1253, D0769, D0767, D0763, D1010, D1013, D1012, D1011, D1014, D1103, D1102, D1295, D1297, D1296
Správny poplatok uhradený 23.5.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1454 KON Právoplatný V06EIE1 D1077 Správny poplatok uhradený 21.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1453 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA3, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CBG1, V06CCA1, V06CCA2, V06CCB1, V06CCB2, V06CCD1, V06CCF1, V06CCF2, V06CDB4, V06CDB5, V06DFC1, V06DGA1, V06EAA3, V06EAB3, V06ECA1, V06ECA2, V06EFB2, V06EFB3
D0991,
D1307
D0991, D1307, D1223, D1070, D0835, D0777, D0778, D1041, D0167, D0993, D0679, D0806, D0807, D0165, D0783, D0784, D0782, D0781, D1071, D0738, D0755, D1257, D0857, D1309, D0619, D0608, D0609, D0618, D1291, D1292, D1293, D1294, D0859, D0858, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0956, D0957, D0958, D0959, D0739, D0740, D0741, D0742, D1295, D1296, D1297, D0799, D0821, D1259, D1260, D0934, D0135, D0136, D0138, D0320, D0729, D1331, D0213, D0214, D0938, D0869, D0870, D0871, D0274, D0896, D1055, D1056, D1075, D0732, D0733, D0734, D0735, D1281, D1282, D1283, D1284, D1285, D1106, D0788, D0699, D0700, D0701, D0702, D0435, D0436, D0437, D0438, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0761, D0393, D0396, D0397, D0772, D1207, D1208, D1209, D1210, D1123, D1012, D0764, D0765, D0766, D1013, D0828, D0829, D0830, D0831, D0767, D0709, D0710, D0711, D0243, D1088, D0641, D1047, D1267, D0041, D1132, D1133, D1134, D1250, D1251, D1252, D1319, D1246, D1247, D1248, D1249, D1067, D1243, D1244, D1245, D1129, D1130, D1131, D1135, D1136, D1137, D1138, D0769, D0999, D1000, D1001, D1268, D1269, D1270, D1039, D1040, D0926, D1332, D1007, D1008
Správny poplatok uhradený 20.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1452 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAD3, V06CAD4, V06CBF1, V06CBG1, V06CCA1, V06CCA2, V06CCA3, V06CCA6, V06CCB1, V06CCB2, V06CCD1, V06CCF1, V06CDA4, V06CDB4, V06CDB5, V06DFC1, V06DGA1, V06EAA3, V06EAB3, V06ECA1, V06ECA2, V06ECB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EIE1
D0729,
D1267
D0729, D1267, D1000, D0999, D1001, D0041, D0735, D0734, D0733, D0732, D0393, D0396, D0397, D1300, D0213, D0835, D1077, D0243, D1056, D1088, D0772, D0799, D1260, D0821, D1259, D0134, D0135, D0136, D0896, D1225, D0138, D0320, D0841, D0806, D0807, D0934, D0822, D1071, D1055, D0738, D0740, D0742, D0741, D0739, D0993, D0869, D0871, D0870, D0938, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D1292, D1293, D1294, D1291, D0619, D0618, D0609, D0608, D0991
Správny poplatok uhradený 7.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1450 KON Právoplatný
V06CAA3,
V06CDB5
V06CAA3, V06CDB5, V06DFA2, V06DIA1
D0187,
D0186
D0187, D0186, D1262, D0638
Správny poplatok uhradený 2.3.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1411 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA3, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAA9, V06CAF5, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CAE5, V06CBA1, V06CBA3, V06CBA6, V06CBA8, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBC1, V06CBC6, V06CBC8, V06CBD1, V06CBE1, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CBG1, V06CBG3, V06CBH2, V06CCA1, V06CCA6, V06CCA8, V06CCA2, V06CCA3, V06CCB1, V06CCB2, V06CCC1, V06CCD1, V06CCE1, V06CCF1, V06CCF2, V06CDA1, V06CDA2, V06CDA3, V06CDA4, V06CDB1, V06CDB2, V06CDB3, V06CDB4, V06CDB5, V06CEA1, V06CEA2, V06CEA3, V06CEA4, V06CEB1, V06CEB2, V06CEB3, V06CEB4, V06DFA1, V06DFA2, V06DFB1, V06DFB2, V06DFC1, V06DFC2, V06DGA1, V06DHA1, V06DHB1, V06DIA1, V06DIB1, V06DJA1, V06DJB1, V06DKA1, V06DXA1, V06DXA2, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAA6, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA2, V06EBB2, V06EBB3, V06EBB4, V06ECA0, V06ECA1, V06ECA2, V06ECA3, V06ECB3, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB3, V06EGB4, V06EGC4, V06EIA3, V06EIA4, V06EIC3, V06EID3, V06EID4, V06EIE1, V06EIF4, V06EIB4
D0729,
D1307
D0729, D1307, D1309, D1308, D1310, D1311, D1312, D1313, D1314, D0181, D0174, D0195, D0193, D0973, D0882, D0913, D1176, D0647, D1227, D0944, D0988, D0990, D0879, D1171, D1228, D0386, D0686, D0293, D1031, D1030, D0976, D0660, D0661, D0256, D0863, D0864, D1223, D0777, D0778, D0857, D0859, D0779, D0858, D0780, D0782, D1068, D0781, D0783, D0861, D0784, D0862, D0860, D0826, D0856, D0855, D0854, D0824, D0331, D1267, D0795, D1000, D0999, D1001, D0041, D1272, D1301, D1271, D1181, D0899, D0898, D0900, D0901, D0897, D1281, D0467, D1282, D0465, D0765, D0764, D0766, D1283, D0463, D0508, D0507, D1284, D0466, D1285, D0464, D0771, D0977, D1317, D1316, D0983, D0984, D0982, D1275, D1274, D1277, D1276, D1273, D1270, D1268, D1269, D1045, D1046, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D0638, D0636, D1122, D0998, D0996, D0997, D0995, D1315, D0544, D0845, D0846, D0543, D0847, D1123, D0735, D0734, D0733, D0732, D0393, D0396, D0397, D0369, D0588, D0589, D0590, D0432, D0433, D0431, D0025, D1305, D1303, D1306, D1302, D1304, D0435, D0437, D0438, D0436, D0654, D1025, D1024, D1023, D0646, D0942, D0664, D0670, D0672, D0671, D1040, D1039, D1007, D1008, D0592, D1104, D0274, D1262, D1183, D1263, D1264, D1178, D1265, D1044, D1042, D1261, D0578, D1056, D1075, D1289, D0645, D0685, D1298, D0799, D1260, D0821, D1259, D0272, D0175, D0632, D0633, D0634, D0635, D0936, D0134, D0135, D0253, D0252, D0874, D0136, D0937, D0362, D1101, D1099, D1100, D0896, D1225, D0209, D0138, D0941, D0940, D0939, D0320, D0886, D0887, D0888, D0889, D0885, D0851, D0848, D0849, D0850, D0852, D1072, D0938, D0865, D0869, D0866, D0871, D0870, D1069, D1170, D1224, D1168, D1169, D1158, D1076, D0839, D0838, D0817, D0818, D0840, D1028, D0213, D0214, D0837, D0815, D0816, D0841, D0819, D0820, D0835, D0806, D0808, D0807, D1026, D1027, D0836, D0813, D0814, D0934, D0822, D0823, D0298, D1073, D0657, D1226, D0974, D1074, D1077, D0340, D0335, D1055, D1009, D0689, D0690, D0182, D1067, D1241, D1242, D1249, D1132, D1252, D1245, D1129, D1246, D1135, D1137, D1133, D1251, D1244, D1130, D1134, D1250, D1247, D1248, D1243, D1131, D1136, D1138, D1151, D1119, D1145, D1234, D1148, D1150, D1238, D1239, D1120, D1146, D1235, D1121, D1147, D1149, D1236, D1237, D1240, D1196, D1190, D1109, D1078, D1198, D1200, D1195, D1189, D1110, D1087, D1079, D1085, D1194, D1188, D1111, D1080, D1193, D1187, D1112, D1081, D1197, D1199, D1086, D1084, D1192, D1186, D1113, D1082, D1191, D1185, D1114, D1083, D1219, D1124, D1222, D1125, D1221, D1126, D1220, D1127, D1218, D1128, D1207, D1209, D1208, D1210, D1090, D1092, D1089, D1091, D1139, D1093, D1140, D1098, D1141, D1097, D1142, D1095, D1143, D1096, D1144, D1094, D1256, D1255, D1254, D1253, D0769, D0923, D0922, D0924, D0801, D0804, D0831, D0829, D0830, D0828, D0921, D0920, D0802, D0803, D0832, D0761, D0767, D0768, D0883, D0884, D0760, D0763, D1205, D1278, D1115, D1116, D1279, D1203, D1202, D1201, D0708, D1206, D1204, D0707, D1299, D1117, D0762, D1286, D1287, D0705, D0706, D1162, D1163, D1217, D1216, D1231, D1232, D1233, D1266, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D1106, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D1010, D1013, D1012, D1011, D1054, D1058, D1060, D1052, D1032, D1061, D1059, D1053, D1184, D0786, D0499, D1156, D1157, D0069, D0894, D1180, D1014, D1020, D0787, D0501, D0788, D0926, D1088, D0772, D0790, D0479, D0130, D0978, D0979, D0658, D0875, D0876, D0877, D0663, D1047, D1290, D1048, D0773, D0243, D0641, D0928, D0929, D1071, D1070, D1103, D1102, D0738, D0785, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D0932, D0933, D0680, D0679, D0918, D0770, D1292, D1293, D1294, D1291, D0619, D0618, D0609, D0608, D1164, D0755, D0740, D0742, D0741, D0739, D1295, D1297, D1296, D1165, D1166, D1167, D0591, D0991, D1258, D1006, D1041, D1257, D1155, D0908, D0909, D0912, D0910, D0296, D0652, D0651, D0650, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D1280, D0297, D0187, D0186, D0662, D0254, D1173, D1172, D1230, D1229, D0825, D1003, D1004, D1002, D1005, D0046, D1300, D0185, D0892, D0251, D1288, D0994, D1029, D0993, D0165, D0167, D0166, D0169, D0168
Správny poplatok uhradený 1.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1407 KON Právoplatný
V06CAF5,
V06CAC1
V06CAF5, V06CAC1, V06CAC6, V06CAC8, V06CAD3, V06CAD6, V06EAA4
D1320,
D1321
D1320, D1321, D1322, D1323, D1224, D0755, D0738, D1257, D0857, D1309, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D1026, D1068, D0860, D0862, D0861, D1027, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0928, D0929, D0932, D0933, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1315, D1197, D1198, D1199, D1200, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D0650, D0651, D0652, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.11.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1406 KON Právoplatný
V06CAD3,
V06CBC1
V06CAD3, V06CBC1, V06DFC2, V06EAB3, V06EAB4
D0928,
D0929
D0928, D0929, D0863, D0826, D0883, D0884, D0922, D0923, D0924
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.11.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1382 KON Právoplatný
V06CAC1,
V06CAC3
V06CAC1, V06CAC3, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD3, V06CAD6, V06EAA4, V06EBB4, V06EGC4
D1257,
D1309
D1257, D1309, D0755, D0857, D0738, D1291, D1292, D1293, D1294, D0619, D0608, D0609, D0618, D0859, D0858, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D1310, D1311, D1312, D1006, D1313, D1314, D1258, D1068, D0860, D1027, D1026, D0862, D0861, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0928, D0929, D0932, D0933, D1315, D1197, D1198, D1199, D1200, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D0650, D0651, D0652, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D1045, D1046, D0654
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.8.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1381 KON Právoplatný
V06DFB1,
V06DFB2
V06DFB1, V06DFB2, V06DFC1, V06DFC2, V06DGA1, V06EBA2, V06EBB2, V06EBB3, V06EBB4, V06ECA0, V06ECA1, V06ECA2
D0826,
D1045
D0826, D1045, D1046, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D1056, D1075, D1055, D1009, D1054, D1052, D1053, D0069, D0894, D1014, D1180, D1020, D1088, D1047, D0773, D0243, D0641, D1173, D1172
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.8.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1380 KON Právoplatný V06DFA1
D1261,
D0988
D1261, D0988, D0990, D1227, D0825, D0578, D1032, D1042, D1228
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.8.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1355 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAB0
V06CAA0, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAD0, V06CAD4, V06CAD6, V06CBG1, V06EAA4, V06EAB4, V06EFB3
D0776,
D0991
D0776, D0991, D1223, D1152, D1070, D0785, D1071, D0619, D0608, D0609, D0618, D1291, D1292, D1293, D1294, D0859, D0858, D0927, D0680, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D1006, D1258, D0591, D1295, D1296, D1297, D0739, D0740, D0741, D0742, D0932, D0933, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D0650, D0651, D0652, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D1288, D1289, D0645, D0922, D0923, D0924, D0999, D1000, D1001, D1268, D1269, D1270, D0926, D1039, D1040, D0795, D0799, D0821, D1259, D1260
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 17.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1354 KON Právoplatný
V06DFA1,
V06DFA2
V06DFA1, V06DFA2, V06DIA1
D0487,
D0878
D0487, D0878, D0575, D0665
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 17.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1314 KON Právoplatný
V06CAC3,
V06CCF2
V06CAC3, V06CCF2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAB4, V06EAD3, V06EFB2, V06EFB3
D0619,
D0608
D0619, D0608, D0609, D0618, D0859, D0858, D0927, D1007, D1008, D1281, D1282, D1283, D1284, D1285, D1106, D0788, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0699, D0700, D0701, D0702, D0732, D0733, D0734, D0735, D0435, D0436, D0437, D0438, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0761, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D0650, D0651, D0652, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D1288, D0645, D0653, D1289, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0922, D0923, D0924, D1162, D1163, D1216, D1217, D0507, D0508, D1218, D1219, D1220, D1221, D1222, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D0588, D0589, D0590, D0715, D0716, D1132, D1133, D1134, D1250, D1251, D1252, D1129, D1130, D1131, D0774, D0775, D0853, D1243, D1244, D1245, D1246, D1247, D1248, D1249, D1067, D1135, D1136, D1137, D1138, D0331, D1267, D0041, D0769, D1268, D1269, D1270, D0926, D0999, D1000, D1001, D1039, D1040, D0795
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.3.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1277 KON Podaný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA3, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAA9, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CAE5, V06CAF5, V06CBA1, V06CBA3, V06CBA6, V06CBA8, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBC1, V06CBC6, V06CBC8, V06CBD1, V06CBE1, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CBG1, V06CBH2, V06CCA1, V06CCA2, V06CCA3, V06CCA6, V06CCA8, V06CCB1, V06CCB2, V06CCC1, V06CCD1, V06CCE1, V06CCF1, V06CCF2, V06CDA1, V06CDA2, V06CDA3, V06CDA4, V06CDB1, V06CDB2, V06CDB3, V06CDB4, V06CDB5, V06CEA1, V06CEA2, V06CEA3, V06CEA4, V06CEB1, V06CEB2, V06CEB3, V06CEB4, V06DFA1, V06DFA2, V06DFB1, V06DFB2, V06DFC1, V06DFC2, V06DGA1, V06DHA1, V06DHB1, V06DIA1, V06DIB1, V06DJA1, V06DJB1, V06DKA1, V06DXA1, V06DXA2, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAA6, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAB6, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA2, V06EBB2, V06EBB3, V06EBB4, V06ECA0, V06ECA1, V06ECA2, V06ECA3, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB3, V06EGB4, V06EGC4, V06EIA3, V06EIA4, V06EIC3, V06EID3, V06EID4, V06EIE1
D0025,
D0041
D0025, D0041, D0046, D0069, D0130, D0134, D0135, D0136, D0138, D0165, D0166, D0167, D0168, D0169, D0170, D0171, D0172, D0173, D0174, D0175, D0180, D0181, D0182, D0185, D0186, D0187, D0193, D0194, D0195, D0209, D0213, D0214, D0243, D0251, D0252, D0253, D0254, D0256, D0272, D0274, D0293, D0296, D0297, D0298, D0308, D0309, D0310, D0311, D0320, D0331, D0335, D0337, D0338, D0339, D0340, D0362, D0369, D0386, D0393, D0396, D0397, D0407, D0408, D0431, D0432, D0433, D0435, D0436, D0437, D0438, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0479, D0487, D0499, D0501, D0503, D0507, D0508, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0543, D0544, D0575, D0578, D0582, D0588, D0589, D0590, D0591, D0592, D0608, D0609, D0618, D0619, D0632, D0633, D0634, D0635, D0636, D0637, D0638, D0641, D0642, D0645, D0646, D0647, D0650, D0651, D0652, D0653, D0654, D0657, D0658, D0660, D0661, D0662, D0663, D0664, D0665, D0670, D0671, D0672, D0679, D0680, D0685, D0686, D0689, D0690, D0699, D0700, D0701, D0702, D0705, D0706, D0707, D0708, D0709, D0710, D0711, D0715, D0716, D0727, D0729, D0732, D0733, D0734, D0735, D0738, D0739, D0740, D0741, D0742, D0755, D0760, D0761, D0762, D0763, D0764, D0765, D0766, D0767, D0768, D0769, D0770, D0771, D0772, D0773, D0774, D0775, D0776, D0777, D0778, D0779, D0780, D0781, D0782, D0783, D0784, D0785, D0786, D0787, D0788, D0789, D0790, D0795, D0799, D0801, D0802, D0803, D0804, D0806, D0807, D0808, D0813, D0814, D0815, D0816, D0817, D0818, D0819, D0820, D0821, D0822, D0823, D0824, D0825, D0826, D0828, D0829, D0830, D0831, D0832, D0835, D0836, D0837, D0838, D0839, D0840, D0841, D0844, D0845, D0846, D0847, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D0853, D0854, D0855, D0856, D0857, D0858, D0859, D0860, D0861, D0862, D0863, D0864, D0865, D0866, D0869, D0870, D0871, D0872, D0873, D0874, D0875, D0876, D0877, D0878, D0879, D0882, D0883, D0884, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0892, D0894, D0895, D0896, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D0913, D0918, D0920, D0921, D0922, D0923, D0924, D0926, D0927, D0928, D0929, D0932, D0933, D0934, D0935, D0936, D0937, D0938, D0939, D0940, D0941, D0942, D0944, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0973, D0974, D0976, D0977, D0978, D0979, D0982, D0983, D0984, D0985, D0986, D0987, D0988, D0990, D0991, D0992, D0993, D0994, D0995, D0996, D0997, D0998, D0999, D1000, D1001, D1002, D1003, D1004, D1005, D1006, D1007, D1008, D1009, D1010, D1011, D1012, D1013, D1014, D1020, D1023, D1024, D1025, D1026, D1027, D1028, D1029, D1030, D1031, D1032, D1035, D1036, D1037, D1038, D1039, D1040, D1041, D1042, D1044, D1045, D1046, D1047, D1048, D1052, D1053, D1054, D1055, D1056, D1058, D1059, D1060, D1061, D1063, D1064, D1065, D1066, D1067, D1068, D1069, D1070, D1071, D1072, D1073, D1074, D1075, D1076, D1077, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1084, D1085, D1086, D1087, D1088, D1089, D1090, D1091, D1092, D1093, D1094, D1095, D1096, D1097, D1098, D1099, D1100, D1101, D1102, D1103, D1104, D1105, D1106, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1115, D1116, D1117, D1118, D1119, D1120, D1121, D1122, D1123, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D1129, D1130, D1131, D1132, D1133, D1134, D1135, D1136, D1137, D1138, D1139, D1140, D1141, D1142, D1143, D1144, D1145, D1146, D1147, D1148, D1149, D1150, D1151, D1152, D1153, D1154, D1155, D1156, D1157, D1158, D1159, D1160, D1161, D1162, D1163, D1164, D1165, D1166, D1167, D1168, D1169, D1170, D1171, D1172, D1173, D1174, D1175, D1176, D1177, D1178, D1179, D1180, D1181, D1182, D1183, D1184, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D1201, D1202, D1203, D1204, D1205, D1206, D1207, D1208, D1209, D1210, D1211, D1212, D1213, D1214, D1215, D1216, D1217, D1218, D1219, D1220, D1221, D1222, D1223, D1224, D1225, D1226, D1227, D1228, D1229, D1230, D1231, D1232, D1233, D1234, D1235, D1236, D1237, D1238, D1239, D1240, D1241, D1242, D1243, D1244, D1245, D1246, D1247, D1248, D1249, D1250, D1251, D1252, D1253, D1254, D1255, D1256, D1257, D1258, D1259, D1260, D1261, D1262, D1263, D1264, D1265, D1266, D1267, D1268, D1269, D1270, D1271, D1272
Správny poplatok uhradený 1.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily