[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 > >>
1411 KON Podaný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA3, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAA9, V06CAF5, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CAE5, V06CBA1, V06CBA3, V06CBA6, V06CBA8, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBC1, V06CBC6, V06CBC8, V06CBD1, V06CBE1, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CBG1, V06CBG3, V06CBH2, V06CCA1, V06CCA6, V06CCA8, V06CCA2, V06CCA3, V06CCB1, V06CCB2, V06CCC1, V06CCD1, V06CCE1, V06CCF1, V06CCF2, V06CDA1, V06CDA2, V06CDA3, V06CDA4, V06CDB1, V06CDB2, V06CDB3, V06CDB4, V06CDB5, V06CEA1, V06CEA2, V06CEA3, V06CEA4, V06CEB1, V06CEB2, V06CEB3, V06CEB4, V06DFA1, V06DFA2, V06DFB1, V06DFB2, V06DFC1, V06DFC2, V06DGA1, V06DHA1, V06DHB1, V06DIA1, V06DIB1, V06DJA1, V06DJB1, V06DKA1, V06DXA1, V06DXA2, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAA6, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA2, V06EBB2, V06EBB3, V06EBB4, V06ECA0, V06ECA1, V06ECA2, V06ECA3, V06ECB3, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB3, V06EGB4, V06EGC4, V06EIA3, V06EIA4, V06EIC3, V06EID3, V06EID4, V06EIE1, V06EIF4, V06EIB4
D0729,
D1307
D0729, D1307, D1309, D1308, D1310, D1311, D1312, D1313, D1314, D0181, D0174, D0195, D0193, D0973, D0882, D0913, D1176, D0647, D1227, D0944, D0988, D0990, D0879, D1171, D1228, D0386, D0686, D0293, D1031, D1030, D0976, D0660, D0661, D0256, D0863, D0864, D1223, D0777, D0778, D0857, D0859, D0779, D0858, D0780, D0782, D1068, D0781, D0783, D0861, D0784, D0862, D0860, D0826, D0856, D0855, D0854, D0824, D0331, D1267, D0795, D1000, D0999, D1001, D0041, D1272, D1301, D1271, D1181, D0899, D0898, D0900, D0901, D0897, D1281, D0467, D1282, D0465, D0765, D0764, D0766, D1283, D0463, D0508, D0507, D1284, D0466, D1285, D0464, D0771, D0977, D1317, D1316, D0983, D0984, D0982, D1275, D1274, D1277, D1276, D1273, D1270, D1268, D1269, D1045, D1046, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D0638, D0636, D1122, D0998, D0996, D0997, D0995, D1315, D0544, D0845, D0846, D0543, D0847, D1123, D0735, D0734, D0733, D0732, D0393, D0396, D0397, D0369, D0588, D0589, D0590, D0432, D0433, D0431, D0025, D1305, D1303, D1306, D1302, D1304, D0435, D0437, D0438, D0436, D0654, D1025, D1024, D1023, D0646, D0942, D0664, D0670, D0672, D0671, D1040, D1039, D1007, D1008, D0592, D1104, D0274, D1262, D1183, D1263, D1264, D1178, D1265, D1044, D1042, D1261, D0578, D1056, D1075, D1289, D0645, D0685, D1298, D0799, D1260, D0821, D1259, D0272, D0175, D0632, D0633, D0634, D0635, D0936, D0134, D0135, D0253, D0252, D0874, D0136, D0937, D0362, D1101, D1099, D1100, D0896, D1225, D0209, D0138, D0941, D0940, D0939, D0320, D0886, D0887, D0888, D0889, D0885, D0851, D0848, D0849, D0850, D0852, D1072, D0938, D0865, D0869, D0866, D0871, D0870, D1069, D1170, D1224, D1168, D1169, D1158, D1076, D0839, D0838, D0817, D0818, D0840, D1028, D0213, D0214, D0837, D0815, D0816, D0841, D0819, D0820, D0835, D0806, D0808, D0807, D1026, D1027, D0836, D0813, D0814, D0934, D0822, D0823, D0298, D1073, D0657, D1226, D0974, D1074, D1077, D0340, D0335, D1055, D1009, D0689, D0690, D0182, D1067, D1241, D1242, D1249, D1132, D1252, D1245, D1129, D1246, D1135, D1137, D1133, D1251, D1244, D1130, D1134, D1250, D1247, D1248, D1243, D1131, D1136, D1138, D1151, D1119, D1145, D1234, D1148, D1150, D1238, D1239, D1120, D1146, D1235, D1121, D1147, D1149, D1236, D1237, D1240, D1196, D1190, D1109, D1078, D1198, D1200, D1195, D1189, D1110, D1087, D1079, D1085, D1194, D1188, D1111, D1080, D1193, D1187, D1112, D1081, D1197, D1199, D1086, D1084, D1192, D1186, D1113, D1082, D1191, D1185, D1114, D1083, D1219, D1124, D1222, D1125, D1221, D1126, D1220, D1127, D1218, D1128, D1207, D1209, D1208, D1210, D1090, D1092, D1089, D1091, D1139, D1093, D1140, D1098, D1141, D1097, D1142, D1095, D1143, D1096, D1144, D1094, D1256, D1255, D1254, D1253, D0769, D0923, D0922, D0924, D0801, D0804, D0831, D0829, D0830, D0828, D0921, D0920, D0802, D0803, D0832, D0761, D0767, D0768, D0883, D0884, D0760, D0763, D1205, D1278, D1115, D1116, D1279, D1203, D1202, D1201, D0708, D1206, D1204, D0707, D1299, D1117, D0762, D1286, D1287, D0705, D0706, D1162, D1163, D1217, D1216, D1231, D1232, D1233, D1266, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D1106, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D1010, D1013, D1012, D1011, D1054, D1058, D1060, D1052, D1032, D1061, D1059, D1053, D1184, D0786, D0499, D1156, D1157, D0069, D0894, D1180, D1014, D1020, D0787, D0501, D0788, D0926, D1088, D0772, D0790, D0479, D0130, D0978, D0979, D0658, D0875, D0876, D0877, D0663, D1047, D1290, D1048, D0773, D0243, D0641, D0928, D0929, D1071, D1070, D1103, D1102, D0738, D0785, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D0932, D0933, D0680, D0679, D0918, D0770, D1292, D1293, D1294, D1291, D0619, D0618, D0609, D0608, D1164, D0755, D0740, D0742, D0741, D0739, D1295, D1297, D1296, D1165, D1166, D1167, D0591, D0991, D1258, D1006, D1041, D1257, D1155, D0908, D0909, D0912, D0910, D0296, D0652, D0651, D0650, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D1280, D0297, D0187, D0186, D0662, D0254, D1173, D1172, D1230, D1229, D0825, D1003, D1004, D1002, D1005, D0046, D1300, D0185, D0892, D0251, D1288, D0994, D1029, D0993, D0165, D0167, D0166, D0169, D0168
Správny poplatok uhradený 1.12.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1407 KON Podaný
V06CAF5,
V06CAC1
V06CAF5, V06CAC1, V06CAC6, V06CAC8, V06CAD3, V06CAD6, V06EAA4
D1320,
D1321
D1320, D1321, D1322, D1323, D1224, D0755, D0738, D1257, D0857, D1309, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D1026, D1068, D0860, D0862, D0861, D1027, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0928, D0929, D0932, D0933, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1315, D1197, D1198, D1199, D1200, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D0650, D0651, D0652, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064
Správny poplatok uhradený 7.11.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1406 KON Podaný
V06CAD3,
V06CBC1
V06CAD3, V06CBC1, V06DFC2, V06EAB3, V06EAB4
D0928,
D0929
D0928, D0929, D0863, D0826, D0883, D0884, D0922, D0923, D0924
Správny poplatok uhradený 7.11.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1382 KON Právoplatný
V06CAC1,
V06CAC3
V06CAC1, V06CAC3, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD3, V06CAD6, V06EAA4, V06EBB4, V06EGC4
D1257,
D1309
D1257, D1309, D0755, D0857, D0738, D1291, D1292, D1293, D1294, D0619, D0608, D0609, D0618, D0859, D0858, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D1310, D1311, D1312, D1006, D1313, D1314, D1258, D1068, D0860, D1027, D1026, D0862, D0861, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0928, D0929, D0932, D0933, D1315, D1197, D1198, D1199, D1200, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D0650, D0651, D0652, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D1045, D1046, D0654
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 16.8.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1381 KON Právoplatný
V06DFB1,
V06DFB2
V06DFB1, V06DFB2, V06DFC1, V06DFC2, V06DGA1, V06EBA2, V06EBB2, V06EBB3, V06EBB4, V06ECA0, V06ECA1, V06ECA2
D0826,
D1045
D0826, D1045, D1046, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D1056, D1075, D1055, D1009, D1054, D1052, D1053, D0069, D0894, D1014, D1180, D1020, D1088, D1047, D0773, D0243, D0641, D1173, D1172
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.8.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1380 KON Právoplatný V06DFA1
D1261,
D0988
D1261, D0988, D0990, D1227, D0825, D0578, D1032, D1042, D1228
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.8.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1355 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAB0
V06CAA0, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAD0, V06CAD4, V06CAD6, V06CBG1, V06EAA4, V06EAB4, V06EFB3
D0776,
D0991
D0776, D0991, D1223, D1152, D1070, D0785, D1071, D0619, D0608, D0609, D0618, D1291, D1292, D1293, D1294, D0859, D0858, D0927, D0680, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D1006, D1258, D0591, D1295, D1296, D1297, D0739, D0740, D0741, D0742, D0932, D0933, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D0650, D0651, D0652, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D0653, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D1288, D1289, D0645, D0922, D0923, D0924, D0999, D1000, D1001, D1268, D1269, D1270, D0926, D1039, D1040, D0795, D0799, D0821, D1259, D1260
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 17.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1354 KON Právoplatný
V06DFA1,
V06DFA2
V06DFA1, V06DFA2, V06DIA1
D0487,
D0878
D0487, D0878, D0575, D0665
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 17.5.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1314 KON Právoplatný
V06CAC3,
V06CCF2
V06CAC3, V06CCF2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAB4, V06EAD3, V06EFB2, V06EFB3
D0619,
D0608
D0619, D0608, D0609, D0618, D0859, D0858, D0927, D1007, D1008, D1281, D1282, D1283, D1284, D1285, D1106, D0788, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0699, D0700, D0701, D0702, D0732, D0733, D0734, D0735, D0435, D0436, D0437, D0438, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0761, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D0650, D0651, D0652, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D1086, D1087, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1084, D1085, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1063, D1064, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D1288, D0645, D0653, D1289, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0922, D0923, D0924, D1162, D1163, D1216, D1217, D0507, D0508, D1218, D1219, D1220, D1221, D1222, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D0588, D0589, D0590, D0715, D0716, D1132, D1133, D1134, D1250, D1251, D1252, D1129, D1130, D1131, D0774, D0775, D0853, D1243, D1244, D1245, D1246, D1247, D1248, D1249, D1067, D1135, D1136, D1137, D1138, D0331, D1267, D0041, D0769, D1268, D1269, D1270, D0926, D0999, D1000, D1001, D1039, D1040, D0795
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 7.3.2022 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1277 KON Podaný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA3, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAA9, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CAE5, V06CAF5, V06CBA1, V06CBA3, V06CBA6, V06CBA8, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBC1, V06CBC6, V06CBC8, V06CBD1, V06CBE1, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CBG1, V06CBH2, V06CCA1, V06CCA2, V06CCA3, V06CCA6, V06CCA8, V06CCB1, V06CCB2, V06CCC1, V06CCD1, V06CCE1, V06CCF1, V06CCF2, V06CDA1, V06CDA2, V06CDA3, V06CDA4, V06CDB1, V06CDB2, V06CDB3, V06CDB4, V06CDB5, V06CEA1, V06CEA2, V06CEA3, V06CEA4, V06CEB1, V06CEB2, V06CEB3, V06CEB4, V06DFA1, V06DFA2, V06DFB1, V06DFB2, V06DFC1, V06DFC2, V06DGA1, V06DHA1, V06DHB1, V06DIA1, V06DIB1, V06DJA1, V06DJB1, V06DKA1, V06DXA1, V06DXA2, V06EAA2, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06EAA6, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4, V06EAB6, V06EAC5, V06EAD3, V06EBA2, V06EBB2, V06EBB3, V06EBB4, V06ECA0, V06ECA1, V06ECA2, V06ECA3, V06EEB3, V06EFB2, V06EFB3, V06EFBX, V06EGA4, V06EGB3, V06EGB4, V06EGC4, V06EIA3, V06EIA4, V06EIC3, V06EID3, V06EID4, V06EIE1
D0025,
D0041
D0025, D0041, D0046, D0069, D0130, D0134, D0135, D0136, D0138, D0165, D0166, D0167, D0168, D0169, D0170, D0171, D0172, D0173, D0174, D0175, D0180, D0181, D0182, D0185, D0186, D0187, D0193, D0194, D0195, D0209, D0213, D0214, D0243, D0251, D0252, D0253, D0254, D0256, D0272, D0274, D0293, D0296, D0297, D0298, D0308, D0309, D0310, D0311, D0320, D0331, D0335, D0337, D0338, D0339, D0340, D0362, D0369, D0386, D0393, D0396, D0397, D0407, D0408, D0431, D0432, D0433, D0435, D0436, D0437, D0438, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0479, D0487, D0499, D0501, D0503, D0507, D0508, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0543, D0544, D0575, D0578, D0582, D0588, D0589, D0590, D0591, D0592, D0608, D0609, D0618, D0619, D0632, D0633, D0634, D0635, D0636, D0637, D0638, D0641, D0642, D0645, D0646, D0647, D0650, D0651, D0652, D0653, D0654, D0657, D0658, D0660, D0661, D0662, D0663, D0664, D0665, D0670, D0671, D0672, D0679, D0680, D0685, D0686, D0689, D0690, D0699, D0700, D0701, D0702, D0705, D0706, D0707, D0708, D0709, D0710, D0711, D0715, D0716, D0727, D0729, D0732, D0733, D0734, D0735, D0738, D0739, D0740, D0741, D0742, D0755, D0760, D0761, D0762, D0763, D0764, D0765, D0766, D0767, D0768, D0769, D0770, D0771, D0772, D0773, D0774, D0775, D0776, D0777, D0778, D0779, D0780, D0781, D0782, D0783, D0784, D0785, D0786, D0787, D0788, D0789, D0790, D0795, D0799, D0801, D0802, D0803, D0804, D0806, D0807, D0808, D0813, D0814, D0815, D0816, D0817, D0818, D0819, D0820, D0821, D0822, D0823, D0824, D0825, D0826, D0828, D0829, D0830, D0831, D0832, D0835, D0836, D0837, D0838, D0839, D0840, D0841, D0844, D0845, D0846, D0847, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D0853, D0854, D0855, D0856, D0857, D0858, D0859, D0860, D0861, D0862, D0863, D0864, D0865, D0866, D0869, D0870, D0871, D0872, D0873, D0874, D0875, D0876, D0877, D0878, D0879, D0882, D0883, D0884, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0892, D0894, D0895, D0896, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D0913, D0918, D0920, D0921, D0922, D0923, D0924, D0926, D0927, D0928, D0929, D0932, D0933, D0934, D0935, D0936, D0937, D0938, D0939, D0940, D0941, D0942, D0944, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0973, D0974, D0976, D0977, D0978, D0979, D0982, D0983, D0984, D0985, D0986, D0987, D0988, D0990, D0991, D0992, D0993, D0994, D0995, D0996, D0997, D0998, D0999, D1000, D1001, D1002, D1003, D1004, D1005, D1006, D1007, D1008, D1009, D1010, D1011, D1012, D1013, D1014, D1020, D1023, D1024, D1025, D1026, D1027, D1028, D1029, D1030, D1031, D1032, D1035, D1036, D1037, D1038, D1039, D1040, D1041, D1042, D1044, D1045, D1046, D1047, D1048, D1052, D1053, D1054, D1055, D1056, D1058, D1059, D1060, D1061, D1063, D1064, D1065, D1066, D1067, D1068, D1069, D1070, D1071, D1072, D1073, D1074, D1075, D1076, D1077, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1084, D1085, D1086, D1087, D1088, D1089, D1090, D1091, D1092, D1093, D1094, D1095, D1096, D1097, D1098, D1099, D1100, D1101, D1102, D1103, D1104, D1105, D1106, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1115, D1116, D1117, D1118, D1119, D1120, D1121, D1122, D1123, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D1129, D1130, D1131, D1132, D1133, D1134, D1135, D1136, D1137, D1138, D1139, D1140, D1141, D1142, D1143, D1144, D1145, D1146, D1147, D1148, D1149, D1150, D1151, D1152, D1153, D1154, D1155, D1156, D1157, D1158, D1159, D1160, D1161, D1162, D1163, D1164, D1165, D1166, D1167, D1168, D1169, D1170, D1171, D1172, D1173, D1174, D1175, D1176, D1177, D1178, D1179, D1180, D1181, D1182, D1183, D1184, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D1201, D1202, D1203, D1204, D1205, D1206, D1207, D1208, D1209, D1210, D1211, D1212, D1213, D1214, D1215, D1216, D1217, D1218, D1219, D1220, D1221, D1222, D1223, D1224, D1225, D1226, D1227, D1228, D1229, D1230, D1231, D1232, D1233, D1234, D1235, D1236, D1237, D1238, D1239, D1240, D1241, D1242, D1243, D1244, D1245, D1246, D1247, D1248, D1249, D1250, D1251, D1252, D1253, D1254, D1255, D1256, D1257, D1258, D1259, D1260, D1261, D1262, D1263, D1264, D1265, D1266, D1267, D1268, D1269, D1270, D1271, D1272
Správny poplatok uhradený 1.12.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1227 KON Právoplatný
V06CAE5,
V06EAA4
V06CAE5, V06EAA4, V06EAA5, V06EAA6, V06EAB4, V06EAD3, V06EFB2, V06EIA3, V06EID3
D1164,
D1165
D1164, D1165, D1166, D1167, D1168, D1170, D1169, D0650, D0651, D0652, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1084, D1085, D1086, D1087, D1185, D1186, D1187, D1188, D1189, D1190, D1191, D1192, D1193, D1194, D1195, D1196, D1197, D1198, D1199, D1200, D1035, D1036, D1037, D1038, D1115, D1116, D1117, D1231, D1232, D1233, D1065, D1066, D1118, D0762, D0705, D0706, D0707, D0708, D0789, D0805, D1201, D1202, D1203, D1204, D1205, D1206, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D0922, D0923, D0924, D0653, D0645, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0507, D0508, D0717, D0718, D1162, D1163, D1216, D1217, D0588, D0589, D0590, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D1218, D1219, D1220, D1221, D1222, D0715, D0716, D1129, D1130, D1131, D1135, D1136, D1137, D1138, D0331, D0774, D0775, D0853, D1132, D1133, D1134, D1067, D1243, D1244, D1245, D1246, D1247, D1248, D1249, D1250, D1251, D1252, D0642, D0041, D0769, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D1002, D1003, D1004, D1005, D0046, D1181, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D1063, D1064
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 2.6.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1225 KON Právoplatný V06DKA1
D0636,
D0647
D0636, D0647, D0637, D0844, D0892
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.5.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1185 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA8
V06CAA0, V06CAA8, V06CAB0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAE5, V06CBH2, V06CCA3, V06CCB1, V06CCB2, V06CCD1, V06EAB4, V06EFB2, V06EGA4, V06EIE1
D0776,
D0991
D0776, D0991, D1152, D1070, D0165, D0782, D0781, D0783, D0784, D0807, D0785, D0857, D0755, D0738, D0619, D0927, D0858, DP029, D0859, D0608, D0609, D0618, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D1006, D0860, D1068, D0862, D1026, D1027, D1168, D1170, D1169, D1165, D1166, D1167, D1164, D0592, D0936, D0134, D0136, D0138, D0320, D0885, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0922, D0923, D0924, D0653, D0645, D0848, D0849, D0850, D0851, D0852, D0522, D0523, D0524, D0525, D0526, D0527, D0331, D0774, D0775, D0853, D1067, D1132, D1133, D1134, D1135, D1136, D1137, D1138, D1129, D1130, D1131, D0642, D0041, D0769, D1089, D1090, D1091, D1092, D1093, D1094, D1095, D1096, D1097, D1098, D1139, D1140, D1141, D1142, D1143, D1144, D1077
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 8.3.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1176 KON Právoplatný
V06CEA1,
V06CEA2
V06CEA1, V06CEA2, V06CEA3, V06CEA4, V06CEB1, V06CEB2, V06CEB3, V06CEB4
D0170,
D0171
D0170, D0171, D1154, D0256, D0180, D1029, D0386, D0407, D0408, D0405, D1072, D1030, D0656, D0685, D1031, D0172, D0173, D0406, D1073, D0872, D0873, D0973, D0974, D1074, D0194, D0298, D0657, D0337, D1155, D0175, D0254, D0658, D0976, D0272, D1104, D0335, D0977, D0874, DP024, D0185, D0251, D0939, D0940, D0941, D0875, D0978, D0979, D0479, D0660, D0661, D0293, DP025, D0632, D0633, D0634, D0635, DP026, D0662, D0663, D0664, D0686, D0771, D0340, D0289, D0942, D0339, DP027, D0252, D0253, D0297, D0338, D0296, D0876, D0877
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 18.2.2021 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1161 KON Podaný
V06CCF1,
V06EAA3
V06CCF1, V06EAA3, V06EAA4, V06EAA5, V06DFC1, V06CDB1, V06CDA1, V06CEA2, V06DIA1, V06DFA2, V06DKA1, V06DJB1, V06DFA1, V06CEB3, V06CEB2, V06CEB1, V06CEA4, V06CEA1, V06CBC1, V06CBC8, V06CAA0, V06CAA1, V06CAC1, V06CAA3, V06CAC3, V06CAA8, V06CAC8, V06DFC2, V06EIC3, V06CDA2, V06EFB2, V06EFB3, V06CCA5, V06EID3, V06EAB3, V06EAD3, V06EIA4, V06EBB4, V06EBB3, V06EBA3, V06EAB2, V06EAC5, V06EAB6, V06EEB3, V06EAA2, V06EGC4, V06CCE1, V06EFBX, V06CCF2, V06CBH2, V06CDB5, V06CBB5, V06CBF5, V06DGA1, V06EAB4, V06CBG1, V06CEA3, V06CCA2, V06CCA3, V06CBE5, V06CCB1, V06CCC1, V06CAC6, V06CDA4, V06CCB2, V06CBC5, V06CCD1, V06CDB3, V06CAD3, V06DHA1, V06DHB1, V06CBD1, V06CBC6, V06CBE1, V06CDA3, V06CDB4, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBF0, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CAA7, V06CAA9, V06CBA1, V06CBA6, V06CBA8, V06CCA1, V06CCA6, V06CCA8, V06EIE1, V06EGB4, V06CDB2, V06EGA4, V06DFB2, V06DFB1, V06DJA1, V06DIB1, V06EBA2, V06EBB2, V06ECA0, V06ECA2, V06CAA6, V06CEB4, V06ECA3, V06ECA1, V06CAC0, V06CAB0, V06CAD6, V06CAC4, V06CAD4, V06CAD0, V06CAC7, V06EIA3, V06CBA5, V06EIB2, V06CBA3, V06DXA1, V06DXA2
D0729,
D1106
D0729, D1106, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D0587, D0181, D0174, D0195, D0193, D0973, D0882, D0913, D0878, D0647, D0944, D0988, D0990, D0879, D0289, D0386, D0338, D0686, D0293, D1031, D1030, D0976, D0660, D0661, D0256, D0863, D0864, D1152, D0776, D0777, D0778, D0857, D0779, D0859, D0780, D0858, D0782, D1068, D0781, D0783, D0861, D0784, D0862, D0860, D0927, D0826, D0856, D0855, D0854, D0824, D0853, D0774, D0775, D0331, D0795, D1000, D0999, D1001, D0041, D0098, D0899, D0898, D0900, D0901, D0897, D0467, D0465, D0765, D0764, D0766, D0463, D0508, D0715, D0507, D0716, D0466, D0464, D0405, D0771, D0977, D0983, D0984, D0982, D1045, D1046, D0310, D1019, D0309, D1018, D0308, D1017, D0503, D1016, D0311, D1015, D0328, D0329, D0638, D0636, D1122, D0998, D0996, D0997, D0995, D0544, D0845, D0846, D0543, D0847, D1123, D1159, D1161, D1160, D0735, D0734, D0733, D0732, D0393, D0396, D0397, D0018, D0369, D0017, D0588, D0589, D0590, D0432, D0433, D0431, D0035, D0025, D0435, D0437, D0438, D0436, D0654, D1025, D1024, D1023, D0646, D0942, D0664, D0670, D0672, D0671, D1040, D1039, D1007, D1008, D0592, D1104, D0274, D1044, D0637, D1105, D0578, D1042, D0844, D0575, D0665, D0487, D0339, D0109, D0103, D0744, D1056, D0893, D1075, D0645, D0642, D0685, D0799, D0821, D0272, D0175, D0632, D0633, D0634, D0635, D0935, D0936, D0134, D0135, D0101, D0253, D0252, D0874, D0136, D0937, D0362, D0349, D1101, D0351, D1099, D1100, D0350, D0895, D0896, D0209, D0138, D0941, D0940, D0939, D0106, D0320, D0886, D0887, D0888, D0889, D0890, D0891, D0885, D0851, D0848, D0849, D0850, D0852, D1072, D0938, D0987, D0865, D0869, D0866, D0871, D0870, D1069, D0986, D1153, D0985, D0286, D1158, D0215, D1076, D0839, D0838, D0817, D0818, D0840, D1028, D0213, D0214, D0837, D0815, D0816, D0248, D0841, D0819, D0820, D0835, D0806, D0808, D0807, D1026, D1027, D0836, D0813, D0814, D0607, D0934, D0822, D0823, D0298, D0406, D1073, D0656, D0657, D0974, D1074, D1077, D0244, D0340, D0335, D1055, D1009, D0689, D0690, D0182, D1067, D0880, D1132, D1129, D1135, D1137, D1133, D1130, D1134, D1136, D1138, D1131, D1151, D1119, D1145, D1148, D1150, D1120, D1146, D1121, D1147, D1149, D1109, D1078, D1110, D1079, D1085, D1087, D1111, D1080, D1112, D1081, D1084, D1086, D1113, D1082, D1114, D1083, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D1090, D1092, D1089, D1091, D1093, D1139, D1098, D1140, D1097, D1141, D1095, D1142, D1096, D1143, D1094, D1144, D0769, D0923, D0922, D0924, D0801, D0804, D0831, D0829, D0830, D0828, D0921, D0920, D0802, D0803, D0832, D0761, D0767, D0768, D0883, D0884, D0760, D0763, D1115, D1116, D0708, D0707, D1117, D0762, D0789, D0705, D0706, D0805, D0718, D1162, D0717, D1163, D1037, D1038, D1035, D1036, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D1108, D1107, D0704, D0703, D1010, D1013, D1012, D1011, D1054, D1058, D1060, D1052, D1032, D1061, D1050, D1059, D1053, D1049, D1051, D0786, D0499, D1156, D1157, D0069, D0894, D1014, D1020, D0787, D0501, D0788, D0926, D0793, D1088, D0772, D0790, D0479, D0088, D0089, D0130, D0978, D0979, D0658, D0875, D0876, D0877, D0663, D1047, D1048, D0773, D0243, D0641, D0928, D0929, D1071, D0511, D0443, D1070, D1103, D1102, D0738, D0785, D0961, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0955, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D0949, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D0932, D0933, D0680, D0679, D0918, D0770, D0619, D0618, D0609, D0608, D0755, D0757, D0759, D0758, D0756, D0740, D0742, D0741, D0739, D0727, D0591, D0991, D1006, D1041, D1155, D1154, D0582, D0180, D0872, D0873, D0194, D0408, D0170, D0407, D0171, D0173, D0172, D0337, D0911, D0908, D0909, D0912, D0910, D0093, D0296, D0040, D0652, D0651, D0650, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D0297, D0187, D0186, D0662, D0254, D1057, D0980, D1022, D1021, D0825, D1003, D1004, D1002, D1005, D0046, D0045, D0185, D0892, D0251, D0994, D1029, D0992, D0993, D0165, D0167, D0166, D0169, D0168
Správny poplatok uhradený 31.12.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1037 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA3, V06CAA6, V06CAA7, V06CAD3, V06CDB2, V06CDB3, V06DFC1, V06EIA1, V06DJB1, V06EIB2
D0691,
D0833
D0691, D0833, D0834, D0914, D0948, D0542, D0779, D0780, D0915, D0916, D0917, D0930, D0931, D0276, D0867, D0868, D0827, D0583, D0946, D0945, D0040
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.5.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1036 KON Právoplatný
V06CAA8,
V06CAC0
V06CAA8, V06CAC0, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD3, V06EAA4, V06EAB2, V06EAD3, V06EFB2, V06EIA3, V06EIE1
D0165,
D0781
D0165, D0781, D0782, D0783, D0784, D0807, D0511, D1071, D0680, DP044, D0770, D0918, D1099, D1100, D1101, D0349, D0350, D0351, D1006, D0860, D0861, D0862, D1068, D1026, D1027, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D1102, D1103, D0985, D0986, D0928, D0929, D0930, D0931, D0543, D0544, D0845, D0846, D0847, D1109, D1110, D1111, D1112, D1113, D1114, D1078, D1079, D1080, D1081, D1082, D1083, D1084, D1085, D1086, D1087, D1063, D1064, D0650, D0651, D0652, D1119, D1120, D1121, D1145, D1146, D1147, D1148, D1149, D1150, D1151, D1010, D1122, D0790, D0763, D1011, D0035, D1124, D1125, D1126, D1127, D1128, D0507, D0508, D0717, D0718, D0715, D0716, D0588, D0589, D0590, D1132, D1133, D1134, D0331, D1135, D1136, D1137, D1138, D1129, D1130, D1131, D1067, D0642, D0774, D0775, D0853, D0041, D0769, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D1002, D1003, D1004, D1005, D0046, D1077, D0244
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 26.5.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1031 KON Právoplatný
V06DFB1,
V06DFB2
V06DFB1, V06DFB2, V06DIA1, V06DIB1, V06DKA1
D1021,
D1022
D1021, D1022, D1052, D1053, D1054, D1057, D0980, D0638, D0882, D0913, D1058, D1044, D0665, D1059, D1060, D0499, D0636, D0504, D0647, D0637, D0844, D0892
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 12.5.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1015 KON Právoplatný V06DJA1, V06DFA1
D0572,
D0878
D0572, D0878, D0879, D0487, D0988, D0990, D0575, D0825, D0576, D0578, D1032, D1042, D1049, D1034, D1050, D1051, D0582, D1061
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 3.3.2020 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
937 KON Právoplatný V06DFA1 D0000 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 19.11.2019 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
879 KON Právoplatný
V06CAD0,
V06CAD3
V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CBG1
D0591,
D0811
D0591, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0739, D0740, D0741, D0742, D0727, D0756, D0757, D0758, D0759, D0610, D0611, D0728, D0932, D0933, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0985, D0986, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0799, D0821
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 1.8.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
868 KON Právoplatný
V06CAA1,
V06CAD6
V06CAA1, V06CAD6, V06CDA2, V06CDB3, V06DFC1, V06EAB2, V06ECA2, V06EGA4, V06EGC4, V06EHA3
D0245,
D0476
D0245, D0476, D0477, D0275, D0208, D0277, D0273, D0500, D0502, D0531, D0155, D0655, D0723, D0157
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 22.5.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
831 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAA9, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD4, V06CAD6, V06EAA5, V06EAB2, V06EFB3, V06EIA1
D0776,
D0991
D0776, D0991, D0443, D0691, D0833, D0834, D0245, D0167, D0679, D0089, D0992, D0993, D0915, D0806, D0916, D0917, D0165, D0781, D0782, D0807, D0783, D0784, D0130, D0808, D0785, D0511, D0738, D0857, D0755, D0927, D0858, D0859, D0608, D0609, D0618, D0619, D0680, D0349, D0350, D0351, D0770, D0918, D0458, D0459, D1006, D0860, D0861, D0862, D1026, D1027, D0591, D0460, D0461, D0756, D0757, D0758, D0759, D0739, D0740, D0741, D0742, D0610, D0611, D0727, D0728, D0932, D0933, D0476, D0477, D1035, D1036, D1037, D1038, D0762, D0705, D0706, D0707, D0708, D0789, D0805, D1010, D0790, D0763, D1011, D0035, D0502, D1039, D1040, D0926, D0441, D0439, D0794, D0999, D1000, D1001, D0795, D0946, D0945
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 20.2.2019 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
784 KON Právoplatný
V06CAA0,
V06CAB0
V06CAA0, V06CAB0, V06CAC4, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06EAA3, V06EAB2, V06EAB3, V06EAC5, V06ECA2, V06ECA3, V06EGB4
D0035,
D0776
D0035, D0776, D0991, D0443, D0691, D0833, D0834, D0785, D0680, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0985, D0986, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0624, D0625, D0626, D0627, D0620, D0621, D0622, D0623, D0628, D0629, D0630, D0631, D0739, D0740, D0741, D0742, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0732, D0733, D0734, D0735, D0435, D0436, D0437, D0438, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0788, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0761, D0699, D0700, D0701, D0702, D0648, D0649, D0417, D0220, D0221, D0703, D0704, D0017, D0018, D1010, D0790, D0763, D1011, D0502, D0419, D0420, D0509, D1012, D0793, D0641, D0045, D0773, D0531, D0689, D0690, D0832, D0721, D0722, D0995, D0996, D0997, D0998, D0751, D0752, D0753, D0754, D0932, D0933, D0476, D0477
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 20.8.2018 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily
761 KON Právoplatný
V06CAA7,
V06CAC1
V06CAA7, V06CAC1, V06CAC4, V06CAC8, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CCA2, V06CCA3, V06CCC1, V06EAB2, V06EAD3, V06ECA2, V06EFB2, V06EFB3, V06EIA3, V06EIA4, V06EID3
D0916,
D0806
D0916, D0806, D0917, D0755, D0857, D0738, D0680, D0860, D0861, D0862, D0460, D0461, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0985, D0986, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0624, D0625, D0626, D0627, D0620, D0621, D0622, D0623, D0628, D0629, D0630, D0631, D0756, D0757, D0758, D0759, D0739, D0740, D0741, D0742, D0727, D0728, D0610, D0611, D0932, D0933, D0476, D0477, D0935, D0135, D0936, D0134, D0362, D0937, D0790, D0763, D0035, D0502, D0507, D0508, D0715, D0716, D0717, D0718, D0588, D0589, D0590, D0045, D0641, D0793, D0773, D0531, D0331, D0774, D0775, D0853, D0642, D0041, D0769, D0441, D0439, D0794, D0926, D0795, D0534, D0536, D0736, D0737, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D0982, D0983, D0984, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D0902, D0903, D0905, D0906, D0907, D0569, D0570, D0571, D0724, D0725, D0726
Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.5.2018 Ministerstvo zdravotníctva SR Detaily