[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
1629 Dp1E Podaný V06EAD3 DXXXX 28.3.2024 Fresenius Kabi Deutschland GmbH Detaily
1627 Dp1E Podaný V06CAD6 00000 28.3.2024 Vitaflo (International) Limited Detaily
1628 Dp1E Podaný V06CAD6 00000 28.3.2024 Vitaflo (International) Limited Detaily
1626 Dp1E Podaný V06CAD6 00000 28.3.2024 Vitaflo (International) Limited Detaily
1625 Dp1E Podaný V06CAD6 00000 28.3.2024 Vitaflo (International) Limited Detaily
1624 Dp1E Podaný V06CAD6 00000 28.3.2024 Vitaflo (International) Limited Detaily
1616 Dp1E Podaný V06EFB2 D1xxx 27.3.2024 N.V.Nutricia Detaily
1623 Dp1N Podaný V06C 00000 27.3.2024 PharmConsult, s.r.o. Detaily
1622 Dp1N Podaný V06C 00000 27.3.2024 PharmConsult, s.r.o. Detaily
1621 Dp1E Podaný V06EAC5 DXXXX 27.3.2024 Bohemilk a.s. Detaily
1620 Dp1E Podaný V06EAC5 DXXXX 27.3.2024 Bohemilk a.s. Detaily
1619 Dp1E Podaný V06EAC5 DXXXX 27.3.2024 Bohemilk a.s. Detaily
1618 Dp1E Podaný V06EAC5 DXXXX 27.3.2024 Bohemilk a.s. Detaily
1617 DpCND Rozhodnutý 1.st V06CCF1, V06EID3 D0729, D1181 Správny poplatok uhradený 22.3.2024 Abbott Laboratories B.V. Detaily
1615 DpCND Rozhodnutý 1.st V06CAC3, V06CAD3
D0859,
D0858
D0859, D0858, D1291, D1292, D1293, D1294, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966
Správny poplatok uhradený 19.3.2024 Vitaflo (International) Limited Detaily
1614 KON Rozhodnutý 1.st
V06CAA3,
V06CAD6
V06CAA3, V06CAD6, V06CDB5, V06EAB2
D0166,
D0932
D0166, D0932, D0933, D0871, D0763
Správny poplatok uhradený 11.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1613 KON Rozhodnutý 1.st
V06CAD3,
V06CAC3
V06CAD3, V06CAC3, V06CBA1, V06CBA6, V06CBB1, V06CBB8, V06CBC6, V06CBC8, V06CBF6, V06CBF8, V06CCF1, V06EFB0, V06EFB2, V06EFB3, V06EID3, V06EID4, V06CBG3
D0956,
D0957
D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0859, D0858, D1291, D1292, D1293, D1294, D0836, D0813, D0837, D0816, D0817, D0818, D0819, D0820, D1298, D1331, D0729, D1417, D1418, D1419, D0670, D0671, D0672, D1250, D1251, D1252, D1243, D1244, D1245, D1267, D1067, D0041, D1246, D1247, D1248, D1249, D1319, D0999, D1000, D1001, D1268, D1269, D1270, D0926, D1039, D1040, D1405, D1406, D1407, D1408, D1409, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D1181, D1271, D1272, D1301
Správny poplatok uhradený 11.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1612 KON Podaný
V06CCF1,
V06CAA0
V06CCF1, V06CAA0, V06CAC1, V06CAA3, V06CAC7, V06CDB1, V06CDA1, V06CEA2, V06DIA1, V06DJB1, V06DFA2, V06CEB2, V06CEB1, V06CEA4, V06CEA1, V06EAA4, V06CBC1, V06CBC8, V06CAA1, V06CAC3, V06CAC8, V06CAA8, V06EIC3, V06CDA2, V06EFB2, V06EFB3, V06EID4, V06EID3, V06EAA3, V06EAB3, V06EAD3, V06EIB4, V06EAC5, V06EBB4, V06EBC3, V06EBB3, V06EAB2, V06EEB3, V06EIF4, V06EGC4, V06CEB3, V06EFBX, V06CCF2, V06CBH2, V06CAF5, V06DGA1, V06EAB4, V06CBG3, V06CBG1, V06CEA3, V06CCA3, V06CCA2, V06CCB1, V06CCC1, V06CAC6, V06CDB5, V06CDA4, V06CCB2, V06CCD1, V06CDB3, V06CAE5, V06DHA1, V06CFA3, V06CBD1, V06CBC6, V06CBE1, V06CDA3, V06CDB4, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CAA7, V06CAA9, V06CBA1, V06CBA6, V06CBA8, V06CCA1, V06CCA6, V06CCA8, V06EIE1, V06DFC1, V06DFC2, V06EGB4, V06CDB2, V06EAE3, V06EGA4, V06EGB3, V06EAA2, V06EAA6, V06EAA5, V06DFB2, V06DFB1, V06DJA1, V06DIB1, V06EBA2, V06EBB2, V06ECA0, V06EIC2, V06ECA2, V06CEB4, V06ECB3, V06ECA3, V06ECA1, V06ECB2, V06CAC0, V06CAB0, V06CAD3, V06CAD6, V06CAA6, V06CAD4, V06CAG5, V06CAD0, V06EIA3, V06CFA4, V06EAD4, V06CBA3
D0729,
D1307
D0729, D1307, D1309, D1308, D1310, D1311, D1312, D1313, D1314, D0181, D0174, D0195, D0193, D0973, D1334, D1324, D1333, D0944, D0386, D0686, D0293, D1031, D1030, D0976, D0660, D0661, D0256, D1349, D1350, D1351, D1352, D0863, D0864, D1223, D0777, D0778, D0857, D0859, D0779, D0858, D0780, D1068, D0782, D0781, D0783, D0861, D0784, D0862, D0860, D0856, D0855, D0854, D0824, D1267, D1000, D0999, D1001, D0041, D1272, D1301, D1271, D1181, D0899, D0898, D0900, D0901, D0897, D1281, D1282, D0765, D0764, D0766, D1283, D0508, D0507, D1284, D1285, D0771, D0977, D1317, D1316, D1275, D1274, D1277, D1276, D1273, D1270, D1268, D1269, D1340, D1045, D1046, D1342, D1341, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D1122, D0998, D1336, D0996, D1338, D0997, D1337, D0995, D1339, D0544, D0845, D0846, D0543, D0847, D1123, D0735, D1379, D0734, D1380, D0733, D1381, D0732, D1382, D1383, D0393, D1384, D0396, D1385, D0397, D0369, D0589, D0590, D0588, D1396, D1397, D1398, D1305, D1303, D1306, D1302, D1357, D1304, D0435, D0437, D0438, D0436, D1386, D1387, D1388, D1389, D1367, D0654, D0942, D0664, D0670, D0672, D0671, D1040, D1039, D1332, D1372, D1373, D1371, D1007, D1008, D0592, D1322, D1321, D1320, D1323, D1104, D1183, D1263, D1264, D1178, D1265, D1355, D1356, D1044, D1353, D1354, D1056, D1075, D1289, D0645, D0685, D1298, D1260, D1259, D0272, D0175, D0632, D0633, D0634, D0635, D0936, D0134, D0135, D0253, D0252, D0874, D0136, D0937, D0362, D1099, D1100, D1101, D0896, D1225, D0138, D0941, D0940, D0939, D0320, D0886, D0887, D0888, D0889, D0885, D0851, D0848, D0849, D0850, D0852, D1072, D0938, D0865, D0869, D0866, D0871, D0870, D1069, D1170, D1224, D1168, D1169, D1158, D1076, D0839, D0838, D0817, D0818, D0840, D1028, D0213, D0214, D0837, D0815, D0816, D0841, D0819, D0820, D0835, D0806, D0808, D0807, D1026, D1027, D0836, D0813, D0814, D0934, D0822, D0823, D0298, D1073, D0657, D1226, D0974, D1074, D1077, D0340, D0335, D1055, D1009, D1368, D0689, D0690, D0182, D1067, D1241, D1242, D1249, D1252, D1245, D1246, D1251, D1244, D1250, D1243, D1247, D1248, D1234, D1238, D1239, D1235, D1237, D1240, D1236, D1196, D1190, D1109, D1078, D1198, D1200, D1195, D1189, D1110, D1079, D1194, D1188, D1111, D1080, D1193, D1187, D1112, D1081, D1197, D1199, D1192, D1186, D1113, D1082, D1191, D1185, D1114, D1083, D1328, D1329, D1330, D1327, D1219, D1124, D1222, D1125, D1221, D1126, D1220, D1127, D1218, D1128, D1207, D1209, D1208, D1210, D1335, D1090, D1089, D1139, D1140, D1141, D1142, D1143, D1144, D1256, D1255, D1254, D1253, D0801, D0804, D0831, D0829, D0830, D0828, D0921, D0920, D0802, D0803, D0832, D0761, D0768, D0760, D0763, D1205, D1278, D1279, D1203, D1202, D1201, D1206, D1204, D1299, D1286, D1287, D1162, D1163, D1217, D1216, D1231, D1232, D1233, D1266, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D1362, D1361, D1360, D1363, D1106, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D1054, D1058, D1052, D1061, D1059, D1053, D1358, D1393, D1184, D0786, D0499, D1156, D1157, D0069, D0894, D1180, D1020, D0787, D0501, D0788, D1344, D1319, D0926, D1088, D0772, D0790, D0479, D0130, D1318, D0978, D0979, D0658, D0875, D0876, D0877, D0663, D1047, D1290, D1048, D0773, D0243, D0641, D1365, D1071, D1070, D0738, D0785, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D0932, D0933, D0680, D1378, D0679, D0918, D0770, D1292, D1293, D1294, D1291, D0619, D0618, D0609, D0608, D1164, D0755, D0740, D0742, D0741, D0739, D1295, D1296, D1347, D1369, D1370, D1165, D1166, D1167, D0591, D1348, D0991, D1258, D1041, D1359, D1257, D1155, D1154, D1179, D1364, D0180, D0872, D0873, D0194, D0408, D0170, D0407, D0171, D0173, D0172, D0337, D0911, D0908, D0909, D0912, D0910, D1345, D1346, D0296, D0652, D0651, D0650, D1394, D1395, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D1280, D0297, D0662, D0254, D1173, D1172, D1230, D1229, D1376, D1377, D1003, D1004, D1002, D1005, D1366, D0046, D1300, D0185, D0251, D1288, D0994, D1029, D1343, D1331, D0993, D0165, D0167, D0166
Správny poplatok uhradený 4.3.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1611 Dp3 Rozhodnutý 1.st
V06CBC8,
V06CAC3
V06CBC8, V06CAC3, V06CAD0, V06CAC1
D0864,
D0619
D0864, D0619, D0608, D0609, D0618, D0591, D1257
Správny poplatok uhradený 29.2.2024 Vitaflo (International) Limited Detaily
1609 Dp1E Rozhodnutý 1.st V06ECA3 00000 Správny poplatok uhradený 29.2.2024 Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH Detaily
1603 Dp1E Rozhodnutý 1.st V06EIB4 D1xxx Správny poplatok uhradený 29.2.2024 N.V.Nutricia Detaily
1602 Dp1E Rozhodnutý 1.st V06EIB4 D1xxx Správny poplatok uhradený 29.2.2024 N.V.Nutricia Detaily
1601 Dp1E Rozhodnutý 1.st V06EFB3 D1xxx Správny poplatok uhradený 29.2.2024 N.V.Nutricia Detaily
1600 Dp1E Rozhodnutý 1.st V06EFB3 D1xxx Správny poplatok uhradený 29.2.2024 N.V.Nutricia Detaily
1599 Dp1E Rozhodnutý 1.st V06EFB3 D1xxx Správny poplatok uhradený 29.2.2024 N.V.Nutricia Detaily