[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
1656 Dp1N Podaný V06C, V06CCG XXXXX 28.6.2024 PharmConsult, s.r.o. Detaily
1638 Dp1E Podaný V06EAC5 D1xxx 28.6.2024 BLEDINA Detaily
1637 Dp1E Podaný V06EAC5 D1xxx 28.6.2024 BLEDINA Detaily
1636 Dp1E Podaný V06EAC5 D1xxx 28.6.2024 BLEDINA Detaily
1635 Dp1E Podaný V06EAC5 D1xxx 28.6.2024 BLEDINA Detaily
1634 Dp1E Podaný V06EAC5 D1xxx 28.6.2024 BLEDINA Detaily
1649 Dp1E Podaný V06CAE5 D1xxx 28.6.2024 Milupa, GmbH. Detaily
1648 Dp1E Podaný V06CAE5 D1xxx 28.6.2024 Milupa, GmbH. Detaily
1647 Dp1E Podaný V06CAE5 D1xxx 28.6.2024 Milupa, GmbH. Detaily
1646 Dp1E Podaný V06CAE5 D1xxx 28.6.2024 Milupa, GmbH. Detaily
1650 Dp1E Podaný V06DGA1 D1xxx 28.6.2024 N.V.Nutricia Detaily
1645 Dp1E Podaný V06CCA8 D1xxx 28.6.2024 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1644 Dp1E Podaný V06CBF8 D1xxx 28.6.2024 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1643 Dp1E Podaný V06CBC8 D1xxx 28.6.2024 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1642 Dp1E Podaný V06CBA8 D1xxx 28.6.2024 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1641 Dp1E Podaný V06CBB8 D1xxx 28.6.2024 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1640 Dp1E Podaný V06CAA8 D1xxx 28.6.2024 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1639 Dp1E Podaný V06CAA7 D1xxx 28.6.2024 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1655 Dp1E Podaný V06CAA0 xxxxx 27.6.2024 Vitaflo (International) Limited Detaily
1653 Dp1E Podaný V06EAC5 xxxxx 27.6.2024 NESTLE HEALTH SCIENCE France Detaily
1654 Dp1E Podaný V06EAC5 xxxxx 27.6.2024 NESTLE HEALTH SCIENCE France Detaily
1652 Dp1E Podaný V06EAC5 xxxxx 27.6.2024 NESTLE HEALTH SCIENCE France Detaily
1651 Dp1E Podaný V06EAC5 xxxxx 27.6.2024 NESTLE HEALTH SCIENCE France Detaily
1633 KON Rozhodnutý 1.st
V06CBG1,
V06CBG3
V06CBG1, V06CBG3, V06CDA1, V06CDA2, V06CDA3, V06CDA4, V06CDB1, V06CDB2, V06CDB3, V06CDB4, V06CDB5, V06CEA1, V06CEA2, V06CEA3, V06CEA4, V06CEB1, V06CEB2, V06CEB3, V06CEB4, V06CFA3, V06CFA4, V06CBA8, V06EIC2, V06ECA3
D0174,
D0193
D0174, D0193, D0195, D0865, D0824, D0181, D0182, D0869, D0870, D0938, D0896, D0866, D0213, D0214, D1028, D1069, D1225, D1403, D1072, D1402, D1404, D0407, D0408, D1029, D0386, D1226, D0976, D1154, D0685, D1401, D1280, D0272, D0172, D1031, D0173, D1030, D0872, D1073, D0873, D0974, D0194, D0337, D1074, D0973, D0335, D0298, D1104, D0657, D0256, D0175, D0658, D0254, D1318, D0977, D0170, D0171, D1155, D0632, D0633, D0634, D0635, D0662, D0663, D0664, D0686, D0340, D0771, D0180, D0939, D0874, D0876, D0940, D0941, D0185, D0251, D0877, D0978, D0661, D0875, D0979, D0293, D0479, D0660, D0942, D1076, D1346, D1345, D1259, D1298, D0814, D1344, D1343, D1048, D1456
Správny poplatok uhradený 12.6.2024 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1632 Dp3 Podaný V06EAC5
D1336,
D1337
D1336, D1337, D1338, D1339
Správny poplatok uhradený 5.6.2024 Fresenius Kabi Deutschland GmbH Detaily