[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Návrhy účastníkov konania a konania začaté z podnetu ministerstva

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam návrhov účastníkov konaní a konaní začatých z podnetu ministerstva
ID návrhu Typ návrhu Stav návrhu Skupina/podskupina DP Kód DP Príznak Konanie začaté od Navrhovateľ Akcia
1 2 3 4 5 > >>
1544 Dp3 Podaný V06DIA1 D1229, D1230 Správny poplatok uhradený 27.9.2023 Hero Espaňa S.A. Detaily
1535 Dp1E Podaný V06C D0000 21.9.2023 Balviten Glutenfree Sp.z o.o. Sp. komandytowa Producent Žywności Bezglutenowej i Niskobialkowej Detaily
1534 Dp1E Podaný V06C D0000 21.9.2023 Balviten Glutenfree Sp.z o.o. Sp. komandytowa Producent Žywności Bezglutenowej i Niskobialkowej Detaily
1533 Dp1E Podaný V06C D0000 21.9.2023 Balviten Glutenfree Sp.z o.o. Sp. komandytowa Producent Žywności Bezglutenowej i Niskobialkowej Detaily
1532 Dp1E Podaný V06C D0000 21.9.2023 Balviten Glutenfree Sp.z o.o. Sp. komandytowa Producent Žywności Bezglutenowej i Niskobialkowej Detaily
1529 KON Podaný
V06CCF1,
V06CAA0
V06CCF1, V06CAA0, V06CAC1, V06CAA3, V06CAC7, V06CDB1, V06CDA1, V06CEA2, V06DIA1, V06DJB1, V06DFA2, V06CEB2, V06CEB1, V06CEA4, V06CEA1, V06EAA4, V06CBC1, V06CBC8, V06CAA1, V06CAC3, V06CAA8, V06CAC8, V06EIC3, V06CDA2, V06EFB2, V06EFB3, V06EID4, V06EID3, V06EAA3, V06EAB3, V06EAD3, V06EIB4, V06EAC5, V06EBB4, V06EBC3, V06EBB3, V06EAB2, V06EEB3, V06EIF4, V06EGC4, V06CEB3, V06EFBX, V06CCF2, V06CBH2, V06CAF5, V06CDB5, V06DGA1, V06EAB4, V06CBG3, V06CBG1, V06CEA3, V06CCA3, V06CCA2, V06CCB1, V06CCC1, V06CAC6, V06CDA4, V06CCB2, V06CCD1, V06CDB3, V06CAE5, V06DHA1, V06DHB1, V06CBD1, V06CBC6, V06CBE1, V06CDA3, V06CDB4, V06CBB1, V06CBB7, V06CBB8, V06CBF1, V06CBF6, V06CBF8, V06CAA7, V06CAA9, V06CBA1, V06CBA6, V06CBA8, V06CCA1, V06CCA6, V06CCA8, V06EIE1, V06DFC1, V06DFC2, V06EGB4, V06CDB2, V06EAE3, V06EGA4, V06EGB3, V06EAA2, V06EAA6, V06EAA5, V06DFB2, V06DFB1, V06DJA1, V06DIB1, V06EBA2, V06EBB2, V06ECA0, V06EIC2, V06ECA2, V06CEB4, V06ECB3, V06ECA3, V06ECA1, V06CAC0, V06CAD3, V06CAB0, V06CAD6, V06CAC4, V06CAA6, V06CAD4, V06CAG5, V06CAD0, V06EIA3, V06CFA4, V06CBA3, V06DXA1, V06DXA2
D0729,
D1307
D0729, D1307, D1309, D1308, D1310, D1311, D1312, D1313, D1314, D0181, D0174, D0195, D0193, D0973, D0882, D0913, D1176, D1334, D1324, D1333, D0944, D0879, D1171, D0386, D0686, D0293, D1031, D1030, D0976, D0660, D0661, D0256, D1349, D1350, D1351, D1352, D0863, D0864, D1223, D0777, D0778, D0857, D0779, D0859, D0780, D0858, D0782, D1068, D0781, D0783, D0861, D0784, D0862, D0860, D0856, D0855, D0854, D0824, D1267, D1000, D0999, D1001, D0041, D1272, D1301, D1271, D1181, D0899, D0898, D0900, D0901, D0897, D1281, D1282, D0765, D0764, D0766, D1283, D0508, D0507, D1284, D1285, D0771, D0977, D1316, D1275, D1274, D1277, D1276, D1273, D1270, D1268, D1269, D1340, D1045, D1046, D1342, D1341, D0310, D0309, D0308, D0503, D0311, D1122, D0998, D1336, D0996, D1338, D0997, D1337, D0995, D1339, D0544, D0845, D0846, D0543, D0847, D1123, D0735, D0734, D0733, D0732, D0393, D0396, D0397, D0369, D0588, D0589, D0590, D1305, D1303, D1306, D1302, D1357, D1304, D0435, D0437, D0438, D0436, D0654, D1025, D1024, D1023, D0942, D0664, D0670, D0672, D0671, D1040, D1039, D1332, D1007, D1008, D0592, D1322, D1321, D1320, D1323, D1104, D0274, D1183, D1263, D1264, D1178, D1265, D1355, D1356, D1044, D1353, D1354, D1056, D1075, D1289, D0645, D0685, D1298, D0799, D1260, D0821, D1259, D0272, D0175, D0632, D0633, D0634, D0635, D0936, D0134, D0135, D0253, D0252, D0874, D0136, D0937, D0362, D1099, D1100, D1101, D0896, D1225, D0138, D0941, D0940, D0939, D0320, D0886, D0887, D0888, D0889, D0885, D0851, D0848, D0849, D0850, D0852, D1072, D0938, D0865, D0869, D0866, D0871, D0870, D1069, D1170, D1168, D1224, D1169, D1158, D1076, D0839, D0838, D0817, D0818, D0840, D1028, D0213, D0214, D0837, D0815, D0816, D0841, D0819, D0820, D0835, D0806, D0808, D0807, D1026, D1027, D0836, D0813, D0814, D0934, D0822, D0823, D0298, D1073, D0657, D1226, D0974, D1074, D1077, D0340, D0335, D1055, D1009, D0689, D0690, D0182, D1067, D1241, D1242, D1249, D1132, D1252, D1245, D1129, D1246, D1135, D1137, D1133, D1251, D1244, D1130, D1134, D1250, D1247, D1248, D1243, D1131, D1136, D1138, D1119, D1145, D1234, D1148, D1150, D1238, D1239, D1120, D1146, D1235, D1121, D1147, D1149, D1151, D1236, D1237, D1240, D1196, D1190, D1078, D1109, D1195, D1198, D1200, D1189, D1087, D1079, D1085, D1110, D1194, D1188, D1080, D1111, D1193, D1187, D1081, D1112, D1197, D1199, D1086, D1084, D1192, D1186, D1082, D1113, D1191, D1185, D1083, D1114, D1328, D1329, D1330, D1327, D1219, D1124, D1222, D1125, D1221, D1126, D1220, D1127, D1218, D1128, D1207, D1209, D1208, D1210, D1335, D1090, D1092, D1089, D1091, D1139, D1093, D1140, D1098, D1141, D1097, D1142, D1095, D1143, D1096, D1144, D1094, D1256, D1255, D1254, D1253, D0769, D0801, D0804, D0831, D0829, D0830, D0828, D0921, D0920, D0802, D0803, D0832, D0761, D0767, D0768, D0760, D0763, D1205, D1278, D1279, D1203, D1202, D1201, D1206, D1204, D1299, D1286, D1287, D1162, D1163, D1217, D1216, D1231, D1232, D1233, D1266, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D1362, D1361, D1360, D1363, D1106, D1063, D1064, D1065, D1066, D1118, D1010, D1013, D1012, D1011, D1054, D1058, D1060, D1052, D1061, D1059, D1053, D1358, D1184, D0786, D0499, D1156, D1157, D0069, D0894, D1180, D1014, D1020, D0787, D0501, D0788, D1344, D1319, D0926, D1088, D0772, D0790, D0479, D0130, D1318, D0978, D0979, D0658, D0875, D0876, D0877, D0663, D1047, D1290, D1048, D0773, D0243, D0641, D1071, D1070, D1103, D1102, D0738, D0785, D0962, D0963, D0966, D0965, D0964, D0956, D0957, D0960, D0959, D0958, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D0932, D0933, D0680, D0679, D0918, D0770, D1292, D1293, D1294, D1291, D0619, D0618, D0609, D0608, D1164, D0755, D0740, D0742, D0741, D0739, D1295, D1297, D1296, D1347, D1165, D1166, D1167, D0591, D1348, D0991, D1258, D1041, D1359, D1257, D1155, D1154, D0582, D1179, D0180, D0872, D0873, D0194, D0408, D0170, D0407, D0171, D0173, D0172, D0337, D0911, D0908, D0909, D0912, D0910, D1345, D1346, D0296, D0652, D0651, D0650, D0524, D0526, D0525, D0523, D0527, D0522, D0653, D1280, D0297, D0662, D0254, D1173, D1172, D1230, D1229, D1003, D1004, D1002, D1005, D0046, D1300, D0185, D0251, D1288, D0994, D1029, D1343, D1331, D0993, D0165, D0167, D0166
Správny poplatok uhradený 5.9.2023 Ministerstvo zdravotníctva Detaily
1526 DpCND Podaný
V06EFB3,
V06EAC5
V06EFB3, V06EAC5, V06EAB2, V06EAB3
D1000,
D0999
D1000, D0999, D1001, D0995, D0996, D0997, D0998, D1122, D1123
Správny poplatok uhradený 27.8.2023 Fresenius Kabi Deutchland GmbH Detaily
1528 DpCNH Pred schválením V06CDB5 D0938 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.8.2023 Vitaflo (International) Limited Detaily
1527 DpCNH Pred schválením V06CDB5 D0869 Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 21.8.2023 Vitaflo (International) Limited Detaily
1525 Dp3 Podaný V06DIA1 D1060 Správny poplatok uhradený 10.8.2023 Nutricia Cujik B.V. Detaily
1495 Dp1E Podaný V06DJB1 D1xxx Správny poplatok uhradený 27.7.2023 Milupa, GmbH. Detaily
1524 Dp3 Podaný V06DJA1 D0582 Správny poplatok uhradený 26.7.2023 Nestlé Nederland b.v. Detaily
1523 DpCND Právoplatný V06EAB4 D1288 Správny poplatok uhradený 30.6.2023 Abbott Laboratories B.V. Detaily
1522 DpCND Právoplatný
V06EAA6,
V06EFB3
V06EAA6, V06EFB3, V06EAB2, V06EAB3
DP134,
D0926
DP134, D0926, D0772, D0790
Správny poplatok uhradený 30.6.2023 N.V.Nutricia Detaily
1515 Dp1N Pred schválením V06EADX XXXXX Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 30.6.2023 NESTLE HEALTH SCIENCE France Detaily
1516 Dp1N Pred schválením V06EADX XXXXX Správny poplatok uhradenýNávrh obsahuje odporúčanie KK 30.6.2023 NESTLE HEALTH SCIENCE France Detaily
1521 DpCND Právoplatný V06EAE3
D1328,
D1329
D1328, D1329, D1330, D1327
Správny poplatok uhradený 30.6.2023 Deva Nutrition a.s. Detaily
1520 DpCND Právoplatný
V06EFB2,
V06EAB2
V06EFB2, V06EAB2, V06EAB3, V06EAB4
D1249,
D1252
D1249, D1252, D1245, D1246, D1251, D1244, D1250, D1247, D1248, D1243, D1238, D1239, D1237, D1240, D1207, D1209, D1208, D1210, D1335
Správny poplatok uhradený 30.6.2023 Bohemilk a.s. Detaily
1519 DpCND Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA6
V06CAA0, V06CAA6, V06CAD4
D1070,
D0993
D1070, D0993, D1295, D1296
Správny poplatok uhradený 30.6.2023 Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. Detaily
1518 DpCND Právoplatný
V06CAA0,
V06CAA1
V06CAA0, V06CAA1, V06CAC1, V06CAA3, V06CAC3, V06CAA8, V06CAD3, V06CAD0
D1223,
D0777
D1223, D0777, D0778, D0857, D0779, D0859, D0780, D0858, D0782, D0781, D0783, D0784, D0950, D0952, D0954, D0953, D0951, D1292, D1293, D1294, D1291, D0591, D1041
Správny poplatok uhradený 30.6.2023 Vitaflo (International) Limited Detaily
1517 DpCND Právoplatný V06EAB4, V06ECA2 D0645, D1047 Správny poplatok uhradený 30.6.2023 Nestlé Health Science (Deutschland) GmbH Detaily
1496 Dp1E Podaný V06EAD3 D0001 Správny poplatok uhradený 29.6.2023 Fresenius Kabi Deutchland GmbH Detaily
1497 Dp1E Podaný V06EAD3 D0002 Správny poplatok uhradený 29.6.2023 Fresenius Kabi Deutchland GmbH Detaily
1498 Dp1E Podaný V06EAD3 D0003 Správny poplatok uhradený 29.6.2023 Fresenius Kabi Deutchland GmbH Detaily
1509 Dp1E Podaný V06EAA3 D0014 Správny poplatok uhradený 29.6.2023 Fresenius Kabi Deutchland GmbH Detaily