[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
1 2 >
K 18 Právoplatný 692 R 643 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.10.2017 Detaily
K 19 Právoplatný 691 R 644 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.10.2017 Detaily
K 20 Právoplatný 690 R 645 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.10.2017 Detaily
K 16 Právoplatný 475 R 491 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2016 Detaily
K 28 Právoplatný 1052 R 1023 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 21.10.2020 Detaily
K 39 Právoplatný 1390 R 1367 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.1.2023 Detaily
K 40 Právoplatný 1391 R 1366 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.1.2023 Detaily
K 29 Právoplatný 1323 R 1271 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2022 Detaily
K 30 Právoplatný 1334 R 1270 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2022 Detaily
K 31 Právoplatný 1333 R 1269 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2022 Detaily
K 32 Právoplatný 1332 R 1268 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2022 Detaily
K 33 Právoplatný 1327 R 1267 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2022 Detaily
K 34 Právoplatný 1329 R 1286 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2022 Detaily
K 35 Právoplatný 1330 R 1285 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2022 Detaily
K 36 Právoplatný 1331 R 1284 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2022 Detaily
K 37 Právoplatný 1328 R 1283 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2022 Detaily
K 38 Právoplatný 1323 R 1344 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.10.2022 Detaily
K 17 Právoplatný 592 R 591 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 22 Právoplatný 819 R 851 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.7.2019 Detaily
K 24 Právoplatný 1018 R 1002 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2020 Detaily
K 25 Právoplatný 1019 R 1001 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2020 Detaily
K 26 Právoplatný 1020 R 1000 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2020 Detaily
K 27 Právoplatný 1005 R 1029 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.10.2020 Detaily
K 1 Právoplatný 1 R 11 R_Dp1N 19.4.2012 Detaily
K 2 Právoplatný 2 R 12 R_Dp1N 19.4.2012 Detaily