[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Konania o námietkach

Filter vyhľadávania

Filtruj Vyčistiť

Zoznam konaní o námietkach
ID konania Stav konania o námietkach ID návrhu ID 1. st rozhodnutia Typ rozhodnutia Príznak Konanie začaté od Akcia
1 2 >
K 1 Právoplatný 1 R 11 R_Dp1N 19.4.2012 Detaily
K 2 Právoplatný 2 R 12 R_Dp1N 19.4.2012 Detaily
K 3 Právoplatný 25 R 43 R_DpZM 22.6.2012 Detaily
K 4 Právoplatný 24 R 44 R_DpZM 22.6.2012 Detaily
K 5 Právoplatný 23 R 45 R_DpZM 22.6.2012 Detaily
K 6 Právoplatný 142 R 117 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.4.2013 Detaily
K 7 Právoplatný 135 R 123 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.4.2013 Detaily
K 8 Právoplatný 133 R 125 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.4.2013 Detaily
K 9 Právoplatný 152 R 154 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2013 Detaily
K 10 Právoplatný 153 R 155 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2013 Detaily
K 11 Právoplatný 154 R 153 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 18.7.2013 Detaily
K 12 Právoplatný 155 R 152 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 19.7.2013 Detaily
K 13 Právoplatný 224 R 205 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.1.2014 Detaily
K 14 Právoplatný 223 R 204 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.1.2014 Detaily
K 15 Právoplatný 222 R 203 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.1.2014 Detaily
K 16 Právoplatný 475 R 491 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2016 Detaily
K 17 Právoplatný 592 R 591 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.4.2017 Detaily
K 18 Právoplatný 692 R 643 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.10.2017 Detaily
K 19 Právoplatný 691 R 644 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.10.2017 Detaily
K 20 Právoplatný 690 R 645 R_Dp1E Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.10.2017 Detaily
K 21 Právoplatný 761 R 741 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2018 Detaily
K 22 Právoplatný 819 R 851 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 16.7.2019 Detaily
K 23 Právoplatný 937 R 890 R_KON Návrh obsahuje odporúčanie KR 17.1.2020 Detaily
K 24 Právoplatný 1018 R 1002 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2020 Detaily
K 25 Právoplatný 1019 R 1001 R_Dp1N Návrh obsahuje odporúčanie KR 20.7.2020 Detaily