[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 22
Právoplatný
16.7.2019 8:56:49
819 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 851 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_ č._S10787-2019-OKC_ID 819.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 856 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie K22_ N29.pdf
15.8.2019 20:00:00
Detaily námietky
N 29
1 - O1 - § 82 ods. 2 písm. a) zákona
Fresenius Kabi Deutchland GmbH (PharmDr. Blanka Fabuľová)
V06EFB4
5919000029
18.7.2019 14:08:41
Právoplatný
18.7.2019 14:08:41

Naspäť

Námietka a prílohy k námietke
Akcia
application/pdf Namietka_ Diben Creme-kapuc... Námietka 18.7.2019 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
application/pdf platba namietka VS_59190000... Iná príloha 18.7.2019 Podpis PharmDr. Blanka Fabuľová
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky