[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 5
Právoplatný
22.6.2012 21:13:43
23 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 45 - Detaily
R_DpZM
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S05089-OKCLP-2012_ID_23.pdf
15.6.2012 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 48 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Z31890-2012-OK-K5.pdf
15.7.2012 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 9 DP02J D0569 Abbott Laboratories B.V. 22.6.2012 Nie Detaily