[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 42
Právoplatný
21.7.2023 14:33:15
1481 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1442 - Detaily
R_DpCNH
1
application/pdf Rozhodnutie_c._S12386_2023_OKCHZPDP_ID_1481.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1450 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie_K42_ N51_zastavenie konania.pdf
15.8.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K42_N5... Odporúčanie z KR 14.8.2023 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 51 V06CDB5 D0938 Vitaflo (International) Limited 21.7.2023 Nie Detaily