[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 41
Právoplatný
21.7.2023 14:29:59
1480 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1443 - Detaily
R_DpCNH
1
application/pdf Rozhodnutie_c._S12386_2023_OKCHZPDP_ID_1480.pdf
15.7.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1451 - Detaily
R_STOP
S
application/pdf Rozhodnutie_K41_ N50_zastavenie konania.pdf
15.8.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie _K41_N5... Odporúčanie z KR 14.8.2023 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 50 V06CDB5 D0869 Vitaflo (International) Limited 21.7.2023 Nie Detaily