[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 39
Právoplatný
16.1.2023 13:00:26
1390 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1367 - Detaily
R_Dp1E
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zaradeni_N_c._S123869_2023_OKCHZPDP_ID_1390.pdf
15.1.2023 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1369 - Detaily
R_Dp1E
2
application/pdf Rozhodnutie K39_N48.pdf
15.2.2023 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K39_N4... Odporúčanie z KR 14.2.2023 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok