[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 38
Právoplatný
19.10.2022 5:31:17
1323 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1344 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_ č._S21765-2022-OKCHZPDP-ID 1323_PD.pdf
15.10.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1350 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie K38_N47.pdf
15.11.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K38_N4... Odporúčanie z KR 14.11.2022 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok