[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 35
Právoplatný
20.7.2022 11:53:24
1330 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1285 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_ č._S19669-2022-OKCHZPDP-ID 1330.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1312 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie K35_N44.pdf
15.8.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K35_N4... Odporúčanie z KR 9.8.2022 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok