[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 34
Právoplatný
20.7.2022 11:50:26
1329 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1286 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_ č._S19669-2022-OKCHZPDP-ID 1329.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1313 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie K34_N43.pdf
15.8.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K34_N4... Odporúčanie z KR 9.8.2022 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok