[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 32
Právoplatný
18.7.2022 9:53:10
1332 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1268 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_ č._S19669-2022-OKCHZPDP-ID 1332.pdf
15.7.2022 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1315 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie K32_N41.pdf
15.8.2022 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K32_N4... Odporúčanie z KR 9.8.2022 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 41 V06C 00000 Cambrooke Therapeutics International Ltd. 18.7.2022 Nie Detaily