[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 27
Právoplatný
19.10.2020 8:50:58
1005 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1029 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zaradeni_N_c._S14993_2020_OKC_ID_1005.pdf
15.10.2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1042 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie K27_ N35.pdf
15.11.2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K27_N3... Odporúčanie z KR 13.11.2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 35 V06CA D1165 Vitaflo (International) Limited 19.10.2020 Nie Detaily