[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 24
Právoplatný
20.7.2020 16:52:48
1018 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 1002 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zaradeni_N_c._S11769_2020_OKC_ID_1018.pdf
15.7.2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 1017 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie K24_ N31.pdf
15.8.2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K24_N3... Odporúčanie z KR 10.8.2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 31 V06EAB6 00000 Fresenius Kabi Deutchland GmbH 22.7.2020 Nie Detaily