[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 23
Právoplatný
17.1.2020 12:28:18
937 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 890 - Detaily
R_KON
1
application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S05058_2020_OKC_KON_937.pdf
15.1.2020 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 912 - Detaily
R_KON
2
application/pdf Rozhodnutie K23_ N30.pdf
15.2.2020 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K23_N3... Odporúčanie z KR 13.2.2020 Podpis Zuzana Szakácsová
Zoznam námietok