[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 22
Právoplatný
16.7.2019 8:56:49
819 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 851 - Detaily
R_Dp1N
1
application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_ č._S10787-2019-OKC_ID 819.pdf
15.7.2019 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 856 - Detaily
R_Dp1N
2
application/pdf Rozhodnutie K22_ N29.pdf
15.8.2019 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K22_N2... Odporúčanie z KR 13.8.2019 Podpis Peter Musil
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 29 V06EFB4 Fresenius Kabi Deutchland GmbH 18.7.2019 Nie Detaily