[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily konania o námietkach
Konanie o námietkach
K 18
Právoplatný
17.10.2017 10:18:32
692 - Detaily
Namietané rozhodnutie
R 643 - Detaily
R_Dp1E
1
application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_ c._S07965_OKC_2017_ID 692.pdf
15.10.2017 20:00:00
Rozhodnutie o námietkach
R 689 - Detaily
R_Dp1E
2
application/pdf Rozhodnutie K18_ N25.pdf
15.11.2017 20:00:00

Naspäť

Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Odborné odporúčanie_ K18_N2... Odporúčanie z KR 9.11.2017 Podpis RNDr. Jzef Slaný, CSc.
Zoznam námietok
ID námietky Skupina/podskupina DP Kód DP Namietajúci Konanie začaté od Skontrolované Kaucia Akcia
N 25 V06DFA1 D0000 Nestlé Deutschland AG 17.10.2017 Nie Detaily