[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Oznam

Iný dokument zverejňovaný na portáli 17.7.2019 14:56:24 Zverejnené

Žiadosť o doručenie klinických štúdií pre dietetické potraviny zaradené v podskupine V06DF.

Aprobácia oznamu
Akcia
1 Referent 17.7.2019 14:56:24 Žiadosť o doručenie klinických štúdií pre podskupinu V06DF.docx_Mgr. Jana Kernátsová, PhD..p7s Mgr. Jana Kernátsová, PhD.