[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

879
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
V06CAD0, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CBG1
D0591, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0739, D0740, D0741, D0742, D0727, D0756, D0757, D0758, D0759, D0610, D0611, D0728, D0932, D0933, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0985, D0986, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0799, D0821
5719000879
Právoplatný
1.8.2019 10:27:13

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_august_2019.docx Oznámenie o začatí konania 1.8.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_879_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 1.10.2019 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 866 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S135... 15.10.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Jiří Munk - Dr. Schär Medical Nutrition 
Zaslal: 15.8.2019 14:08:37
Nezohľadňovaný
Vážení, přikládám připomínky a předem děkuji za opětovné zhodnocení návrhu. Jiří Munk