[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

868
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
V06CAA1, V06CAD6, V06CDA2, V06CDB3, V06DFC1, V06EAB2, V06ECA2, V06EGA4, V06EGC4, V06EHA3
D0245, D0476, D0477, D0275, D0208, D0277, D0273, D0500, D0502, D0531, D0155, D0655, D0723, D0157
5719000868
Právoplatný
22.5.2019 13:30:39

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_vyradenie_maj_2019.docx Oznámenie o začatí konania 22.5.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_868_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.6.2019 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 822 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S107... 15.7.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky