[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

831
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Peter Musil)
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA6, V06CAA7, V06CAA8, V06CAA9, V06CAB0, V06CAC0, V06CAC1, V06CAC3, V06CAC4, V06CAC6, V06CAC7, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD4, V06CAD6, V06EAA5, V06EAB2, V06EFB3, V06EIA1
D0776, D0991, D0443, D0691, D0833, D0834, D0245, D0167, D0679, D0089, D0992, D0993, D0915, D0806, D0916, D0917, D0165, D0781, D0782, D0807, D0783, D0784, D0130, D0808, D0785, D0511, D0738, D0857, D0755, D0927, D0858, D0859, D0608, D0609, D0618, D0619, D0680, D0349, D0350, D0351, D0770, D0918, D0458, D0459, D1006, D0860, D0861, D0862, D1026, D1027, D0591, D0460, D0461, D0756, D0757, D0758, D0759, D0739, D0740, D0741, D0742, D0610, D0611, D0727, D0728, D0932, D0933, D0476, D0477, D1035, D1036, D1037, D1038, D0762, D0705, D0706, D0707, D0708, D0789, D0805, D1010, D0790, D0763, D1011, D0035, D0502, D1039, D1040, D0926, D0441, D0439, D0794, D0999, D1000, D1001, D0795, D0946, D0945
5719000831
Právoplatný
20.2.2019 10:30:23

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_februar_2019.docx Oznámenie o začatí konania 20.2.2019 Podpis Peter Musil
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_831_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 21.3.2019 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 810 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S070... 15.4.2019 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky