[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

819
Dp1N - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Fresenius Kabi Deutschland GmbH (Veronika Holovárová)
V06EFB4
5718000819
Právoplatný
12.3.2019 8:05:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword Dp1N_ziadost-Fresubin DB Cr... Žiadosť o zaradenie Dp1N 18.12.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf 5145_2018_ohlas_pov_POMU_pr... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 18.12.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf Zobr_kapucino.pdf Zobrazenie dietetickej potraviny 18.12.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf Fresenius DBcreme-kapucino_... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 18.12.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf Fresenius DBcreme-kapucino_... Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 18.12.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/msword Fres DB Creme-kapuc-text.doc Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 18.12.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/msword S_ MER_DP-Diben_Creme-24x20... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 18.12.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf Platby 580.pdf Iná príloha 18.12.2018 Podpis Veronika Holovárová
application/msword Dp1N_ziadost-Fresubin DB Cr... Žiadosť o zaradenie Dp1N 11.3.2019 Podpis Veronika Holovárová
application/msword S_ MER_DP-Diben_Creme-24x20... Medicínsko-ekonomický rozbor DP 11.3.2019 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf Randolph.pdf Iná príloha 11.3.2019 Podpis Veronika Holovárová
application/pdf Odpoved na vyzvu MZ SR-06-0... Iná príloha 11.3.2019 Podpis Veronika Holovárová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_N_ID_819__vyrobca.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 26.6.2019 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Výzvy na doplnenie návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document vyzva_Fresubin DB Creme_ ID... 6.3.2019 Detaily
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 856 2 R_Dp1N application/pdf Rozhodnutie K22_ N29.pdf 15.8.2019 Detaily
R 851 1 R_Dp1N application/pdf Rozhodnutie o nezaradeni_ č... 15.7.2019 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 13:48:14
Medicínsko-ekonomické stanovisko odbornej pracovnej skupiny k žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín
Príloha: application/msword Dp1N_819.doc
Autor: Mgr. Jana Kernátsová, PhD. - Ministerstvo zdravotníctva  
Zaslal: 24.6.2019 13:22:40
Medicínske stanovisko člena Kategorizačnej komisie pre dietetické potraviny so zameraním na enterálnu výživu k žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny