[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

784
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Miriam Vulevová)
V06CAA0, V06CAB0, V06CAC4, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06EAA3, V06EAB2, V06EAB3, V06EAC5, V06ECA2, V06ECA3, V06EGB4
D0035, D0776, D0991, D0443, D0691, D0833, D0834, D0785, D0680, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0985, D0986, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0624, D0625, D0626, D0627, D0620, D0621, D0622, D0623, D0628, D0629, D0630, D0631, D0739, D0740, D0741, D0742, D0462, D0463, D0464, D0465, D0466, D0467, D0732, D0733, D0734, D0735, D0435, D0436, D0437, D0438, D0801, D0802, D0803, D0804, D0920, D0921, D0788, D0694, D0695, D0696, D0697, D0698, D0761, D0699, D0700, D0701, D0702, D0648, D0649, D0417, D0220, D0221, D0703, D0704, D0017, D0018, D1010, D0790, D0763, D1011, D0502, D0419, D0420, D0509, D1012, D0793, D0641, D0045, D0773, D0531, D0689, D0690, D0832, D0721, D0722, D0995, D0996, D0997, D0998, D0751, D0752, D0753, D0754, D0932, D0933, D0476, D0477
5718000784
Právoplatný
20.8.2018 10:52:17

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_august_V06EAC.docx Oznámenie o začatí konania 20.8.2018 Podpis Miriam Vulevová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_784_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 21.9.2018 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 772 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S113... 15.10.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: PharmDr. Pavol Košč - B.Braun Melsungen AG 
Zaslal: 28.8.2018 9:20:30
Zasielam pripomienky ku konaniu
Autor: Veronika Holovárová - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 27.8.2018 13:58:09
Zasielame pripomienky ku konaniu.