[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

761
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (Miriam Vulevová)
V06CAA7, V06CAC1, V06CAC4, V06CAC8, V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CCA2, V06CCA3, V06CCC1, V06EAB2, V06EAD3, V06ECA2, V06EFB2, V06EFB3, V06EIA3, V06EIA4, V06EID3
D0916, D0806, D0917, D0755, D0857, D0738, D0680, D0860, D0861, D0862, D0460, D0461, D0949, D0950, D0951, D0952, D0953, D0954, D0955, D0956, D0957, D0958, D0959, D0960, D0961, D0962, D0963, D0964, D0965, D0966, D0809, D0810, D0928, D0929, D0967, D0968, D0969, D0985, D0986, D0811, D0812, D0930, D0931, D0970, D0971, D0972, D0624, D0625, D0626, D0627, D0620, D0621, D0622, D0623, D0628, D0629, D0630, D0631, D0756, D0757, D0758, D0759, D0739, D0740, D0741, D0742, D0727, D0728, D0610, D0611, D0932, D0933, D0476, D0477, D0935, D0135, D0936, D0134, D0362, D0937, D0790, D0763, D0035, D0502, D0507, D0508, D0715, D0716, D0717, D0718, D0588, D0589, D0590, D0045, D0641, D0793, D0773, D0531, D0331, D0774, D0775, D0853, D0642, D0041, D0769, D0441, D0439, D0794, D0926, D0795, D0534, D0536, D0736, D0737, D0673, D0674, D0675, D0676, D0677, D0908, D0909, D0910, D0911, D0912, D0982, D0983, D0984, D0897, D0898, D0899, D0900, D0901, D0902, D0903, D0905, D0906, D0907, D0569, D0570, D0571, D0724, D0725, D0726
5718000761
Právoplatný
21.5.2018 11:16:46

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_maj_V06.docx Oznámenie o začatí konania 21.5.2018 Podpis Miriam Vulevová
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_761_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 21.6.2018 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 759 2 R_KON application/pdf Rozhodnutie K21_ N28.pdf 15.8.2018 Detaily
R 741 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S085... 15.7.2018 Detaily Konanie o námietkach
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Stanislava Mackovičová - Vitaflo (international) Limited 
Zaslal: 6.6.2018 18:56:55
Nezohľadňovaný
V mene spol. Vitaflo (international) Limited si dovoľujeme dať pripomienku k navrhovanej zmene charakteristík podskupiny dietetických potravín.