[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

740
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
V06CAA0, V06CAA1, V06CAA6, V06CAA8, V06CAA9, V06CAB0, V06CAC6, V06CAC8, V06CAD0, V06CAD6
D0833, D0443, D0691, D0776, D0834, D0245, D0778, D0678, D0777, D0948, D0088, D0835, D0914, D0167, D0679, D0089, D0915, D0165, D0807, D0781, D0782, D0783, D0784, D0130, D0808, D0785, D0770, D0918, D0349, D0350, D0351, D0458, D0459, D0860, D0861, D0862, D0460, D0461, D0591, D0932, D0933, D0476, D0477
5718000740
Právoplatný
21.2.2018 9:52:36

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_februar_V06CA.docx Oznámenie o začatí konania 21.2.2018 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
application/msword OOM_KON_740_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 22.3.2018 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 708 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_c._S047... 15.4.2018 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Stanislava Mackovičová - Vitaflo (international) Limited 
Zaslal: 1.3.2018 17:13:03
Dobrý deň, v prílohe zasielame naše pripomienky ku konaniu. Ďakujem.