[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

70
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
DP01B, DP01C, DP01D, DP01E, DP01F, DP01G, DP01H
D0091, D0092, D0093, D0107, D0108, D0109, D0104, D0086, D0105, D0106, D0094, D0095, D0099, D0100, D0101, D0196, D0248, D0102, D0103, D0247, D0096, D0098, D0097
5712000070
Právoplatný
18.9.2012 9:51:02

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_september.docx Oznámenie o začatí konania 18.9.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 72 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_č._S08374-OKCLP... 15.12.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Natália Csóková - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 25.9.2012 17:06:08
Na základe začatia konania MZ SR z vlastného podnetu vo veci zmeny charakteristík podskupiny DP01B, DP01C, DP01D, DP01E, DP01F, DP01G a DP01H, uverejneného 18.9.2012 na webovom sídle MZ SR, predkladáme žiadosti o zníženie úradne určenej ceny dietetických potravín zaradených do predmetných podskupín v zozname kategorizovaných dietetických potravín.