[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

7
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. (Natália Csóková)
DP01C
3712000007
Právoplatný
11.1.2012 16:32:03
8.2.2012 16:57:55
Dôvod späť vzatia Výrobca sa rozhodol tento prípravok neuvádzať na trh SR.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dp1E_ziadost_ILV_AM2.docx Žiadosť o zaradenie Dp1E 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_ MER_DP_ILV_AM2.docx Medicínsko-ekonomický rozbor DP 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/pdf rozhodnutie UVZSR_metabolik... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword etiketa_ILV-AM 2_new.doc Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword priloha1_ILV-AM 2_new_zloze... Iná príloha 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword sprievodny list_ziadost_zar... Iná príloha 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document potvrdenie platby_ILV_AM2ne... Iná príloha 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
image/jpeg stary produkt_ILV-AM2.jpg Zobrazenie dietetickej potraviny 11.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/pdf novy produkt-ILV-AM-2.pdf Zobrazenie dietetickej potraviny 11.1.2012 Podpis Natália Csóková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 3 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie o zastavení kon... 15.3.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky