[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

604
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva SR (PharmDr. PhDr. Matej Petrovič)
V06CAA9, V06CCA3, V06EAA2, V06EAA3
D0130, D0231, D0199, D0222, D0018
5717000604
Právoplatný
13.2.2017 10:17:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword KON_DP_vyradenie.doc Oznámenie o začatí konania 13.2.2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
application/msword OOM_KON_604_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 29.3.2017 Podpis PharmDr. PhDr. Matej Petrovič
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 601 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S030... 15.4.2017 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Eva Danysova - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 16.2.2017 20:03:31
prikladám faktúry. S pozdravom
Príloha: application/pdf Faktúry.pdf
Autor: Eva Danysova - Fresenius Kabi Deutschland GmbH 
Zaslal: 16.2.2017 20:02:35
Dobrý deň, prikladám pripomienku k vyradeniu prípravku zo Zoznamu DP s relevantnými dokladmi . Jedná sa o Fresubin Energy neutral 1x500 ml
Autor: Mgr. Martina Péteryová - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 16.2.2017 11:17:26
Prikladáme daňový doklad o predaji.
Autor: Mgr. Martina Péteryová - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 16.2.2017 11:16:54
Dobrý deň, v prílohe prikladáme pripomienku k vyradeniu prípravku P-AM MATERNAL 1x500 g (D0130)zo zoznamu kategorizovaných DP a zároveň prikladáme daňový doklad o predaji tohto prípravku. Ďakujem