[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

6
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. (Natália Csóková)
DP01H
3712000006
Právoplatný
11.1.2012 21:05:45
8.2.2012 16:54:16
Dôvod späť vzatia Výrobca sa rozhodol neuvádzať tento prípravok na trh SR.
Podpis späť vzatia Podpis späť vzatia

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dp1E_ziadost_E_AM3.docx Žiadosť o zaradenie Dp1E 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_ MER_DP_E_AM3.docx Medicínsko-ekonomický rozbor DP 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/pdf rozhodnutie UVZSR_metabolik... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword etiketa_E-AM 3_new.doc Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword sprievodny list_ziadost_zar... Iná príloha 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword priloha1_E-AM 3_new_zlozeni... Iná príloha 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document potvrdenie platby_E_AM3new.... Iná príloha 9.1.2012 Podpis Natália Csóková
image/jpeg obr produkt_E-AM3.jpg Zobrazenie dietetickej potraviny 11.1.2012 Podpis Natália Csóková
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 2 S R_STOP application/pdf Rozhodnutie o zastavení kon... 15.3.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky