[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

59
Dp1E - Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu kategorizovaných dietetických potravín a úradné určenie ceny dietetickej potraviny
Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. (Natália Csóková)
DP01F
5712000059
Právoplatný
29.6.2012 12:51:22

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Dp1E_ziadost_LEU2PRIMA.docx Žiadosť o zaradenie Dp1E 29.6.2012 Podpis Natália Csóková
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document S_ MER_DP_MilupaLEU2prima.docx Medicínsko-ekonomický rozbor DP 29.6.2012 Podpis Natália Csóková
image/jpeg leu_2_Prima_Dose_500.jpg Zobrazenie dietetickej potraviny 29.6.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword Milupa LEU 2 prima_SK.doc Úplné aktuálne znenie textu na obale DP 29.6.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword Milupa LEU 2 prima_zloz.doc Iná príloha 29.6.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword Milupa notifikacia_6_2012 -... Doklad o oznámení prvého uvedenia DP do obehu 29.6.2012 Podpis Natália Csóková
application/msword sprievodny list_ziadost_zar... Iná príloha 29.6.2012 Podpis Natália Csóková
image/jpeg platba_milupa leu 2 prima.jpg Iná príloha 29.6.2012 Podpis Natália Csóková
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_ID_59_ Nutricia.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 3.9.2012 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 58 1 R_Dp1E application/pdf Rozhodnutie_o_zaradení_E_č.... 15.9.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Natália Csóková - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 7.8.2012 13:21:22
Nezohľadňovaný
Prikladáme doklady k prvému umiestneniu DP na trh SR a zobrazenie predmetnej DP vo vyššej kvalite.