[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

543
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAC1, V06CAC8, V06CBD1, V06CBE1, V06CDA2, V06CDB3, V06CDB5
D0755, D0738, D0348, DP008, D0839, D0095, D0602, D0840, D0603, D0824, D0275, D0800, D0208, D0277, D0273, D0274, D0285, D0210
5716000543
Právoplatný
23.5.2016 12:00:51

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword KON_DP_UZP_JD.doc Oznámenie o začatí konania 23.5.2016 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_543_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.6.2016 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 505 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S052... 15.7.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky