[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

542
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAA0, V06CAC4, V06CAD4, V06CBA1, V06CBA8, V06CBC1, V06CBD1, V06CBF1, V06CBF6, V06CCA2, V06CCC1, V06DJA1, V06EAA3, V06EFB2, V06EGA4, V06EIA1
D0691, D0390, D0681, D0682, D0092, D0595, D0086, D0095, D0247, D0605, D0232, D0539, D0640, D0513, D0532, D0533, D0561, D0562
5716000542
Právoplatný
23.5.2016 12:00:06

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword KON_DP_vyradenie.doc Oznámenie o začatí konania 23.5.2016 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_542_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 28.6.2016 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 504 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S052... 15.7.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Mgr. Martina Péteryová - Milupa, GmbH. 
Zaslal: 25.5.2016 9:50:01
Prikladáme daňový doklad.
Autor: Mgr. Martina Péteryová - Milupa, GmbH. 
Zaslal: 25.5.2016 9:48:32
Dobrý deň, v prílohe prikladáme pripomienku k vyradeniu prípravku Milupa PKU 1 Mix 450 g (D0691)zo zoznamu kategorizovaných DP a zároveň prikladáme daňový doklad o predaji tohto prípravku. Ďakujem