[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

49
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
DP03F
D0587, D0128, D0246
5712000049
Právoplatný
18.6.2012 10:04:50

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document KON_DP_jun_1.docx Oznámenie o začatí konania 18.6.2012 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 69 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_č._S07483-OKCLP... 15.9.2012 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Autor: Natália Csóková - Nutricia Liverpool, SHS International Ltd. 
Zaslal: 25.6.2012 13:31:51
Na základe začatia konania MZ SR z vlastného podnetu vo veci zmeny charakteristík podskupiny DP03F Dojčenská výživa, na báze aminokyselín p.o. plv., uverejneného 18.6.2012 na webovom sídle MZ SR, predkladáme žiadosti o zníženie úradne určenej ceny dietetických potravín zaradených do predmetnej podskupiny v zozname kategorizovaných dietetických potravín.