[Vstúpiť do neverejnej zóny] [Registrovať nového používateľa]
Ministerstvo zdravotníctva SR - Kategorizácia dietetických potravín

Detaily návrhu

461
KON - Konanie začaté z podnetu ministerstva
Ministerstvo zdravotníctva (MUDr. Adam Hlôška)
V06CAD3, V06CAD4, V06CAD6, V06CBA1, V06CBA5, V06CBA8, V06CBB0, V06CBB5, V06CBB7, V06CBB8, V06CBC1, V06CBC6, V06CBF1, V06CCA3, V06DFC1, V06EAA3, V06EAB3, V06EGB4
D0107, D0109, D0134, D0231, D0359, D0360, D0361, D0472, D0086, D0599, D0600, D0597, D0598, D0247, D0604, D0477, D0476, D0593, D0595, D0128, D0246, D0689, D0721, D0690, D0722, D0490, D0491, D0489, D0488, D0761, D0767, D0711, D0710, D0709, D0700, D0702, D0699, D0701, D0704, D0703, D0788, D0222, D0772, D0202, D0558, D0559, D0307, D0667, D0557, D0668, D0669, D0323, D0513, D0631, D0630, D0629, D0628, D0627, D0626, D0625, D0624, D0623, D0622, D0621, D0620, D0757, D0759, D0758, D0756, D0740, D0611, D0742, D0741, D0739, D0610, D0684, D0683, D0681, D0727, D0682, D0728, D0092, D0093
5715000461
Právoplatný
19.11.2015 14:12:43

Naspäť

Lehoty
Posledný deň lehoty Plynutie lehoty Popis
Návrh a prílohy k návrhu
Akcia
application/msword KON_DP_UZP_JD.doc Oznámenie o začatí konania 19.11.2015 Podpis MUDr. Adam Hlôška
Vyjadrenia a stanoviská poradných orgánov
Akcia
application/msword OOM_KON_461_ MZ.doc Odborné odporúčanie pre ministra z KK 14.12.2015 Podpis Mgr. Jana Kernátsová, PhD.
Rozhodnutia o návrhu
Akcia
R 462 1 R_KON application/pdf Rozhodnutie_o_zmene_č._S107... 15.1.2016 Detaily
Vyjadrenia a pripomienky účastníkov konania a registrovaných používateľov
Ku konaniu nie sú uvedené žiadne vyjadrenia a pripomienky